Inlägg

#360. Trollkvarnen

[2018-12-13] I vilket Jesper och Erik i luciatid funderar över det traditionsenliga kriget mot julen tillika desinformationen som sprids från väntade och oväntade håll.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Jesper hänvisar tillbaka till avsnittet om Lucia-kulturen i Sverige: 108. Lucia. Frida Boisen (Expressen): Sluta pracka på kidsen er egen scenskräck. Daily Record: Secret Scottish-based office led infowars attack on Labour and Jeremy Corbyn. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#321. Kremlvänlig desinformation

[2018-03-13] I vilket Jesper och Erik firar källkritikens dag genom att ställa några frågor i samband med MSB:s uttalande om rysk desinformation i Sverige:

 1. I förhållande till (och i jämförelser med) vad har det ryska fokuset på Sverige ökat sedan 2013–2014? Vilket mått används och hur kan det jämföras med motsvarande innehåll i andra länder?
 2. Om svenskar blivit mer russofober som resultat av rysk propaganda, har inte den ryska propagandan misslyckats (d v s fått motsatt effekt mot hur de flesta länder jobbar med propaganda)?
 3. Är inte det påstådda ryska narrativet att Sverige ”styrs av USA och är hemlig medlem i Nato” också kontraproduktivt från ett ryskt perspektiv (de skulle ju lämpligen vilja få ett neutralt land att vara postivt inställda)?
 4. Med andra ord: riktar sig verkligen den påstådda ryska desinformationen mot Sverige, eller är det egna nationella narrativ för att påvisa hur bra det är i Ryssland jämfört med andra länder?

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
MSB: Ryssland försöker splittra Sverige (SVT). MSB: Trumps Sverigeattack inte desinformation (SvD). Hugo Ewald (Metro): 4chan-användare bakom falsk namninsamling för att ändra Sveriges flagga. Avsnitt 262. Desinformation. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#303. Tiotalets moralpanik

[2017-11-02] I vilket Erik anför att 2010-talets moralpanik är sociala medier och Jesper funderar på Rysslands roll som folkdjävul.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Tommy Gustafsson och Klara Arnberg: Moralpanik och lågkultur. Sofia Nerbrand (VK): Håll huvudet kallt på nätet. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

Äntligen några som verkar villiga att svara på våra frågor!

Vi noterar att tio kollegor till Martin Kragh har skrivit ett inlägg i Upsala Nya Tidning.

Texten hittar ni här.

Det är viktigt att ge stöd till en kollega som är utsatt. Inte minst om det rör sig om hot. Särskilt viktigt är det i vad som verkar vara ett allt hårdare klimat för forskare.

Vi noterar dock att författarna Kragh och Åsberg fortfarande inte har bemött den kritik vi lyfte fram mot deras forskningsartikel i Journal of Strategic Studies. (I avsnitt 262 och 263 av Mediespanarna går det att lyssna på våra resonemang och vår kritik av artikeln).

Det är med viss förvåning som vi ser att de tio kollegorna inte heller berör de vetenskapliga problemen som kännetecknar artikeln. I stället hävdar debattörerna, samtliga forskare vid Centrum för Rysslandsstudier, att “Kragh och Åsberg stöder sig på tidigare forskning som går långt tillbaka och bygger därmed vidare, vilket är ett centralt kriterium på vetenskap.”

Eftersom de tio forskarna går i god för studiens vetenskaplighet, så hoppas vi att de kan besvara följande frågor, som författarna Kragh och Åsberg fortfarande inte har adresserat.

 1. Vilka definitioner användes för att särskilja de teman som de drygt 4 000 artiklarna från Sputnik delades in i, i första delen av studien?
 2. Kan ni definiera metoden “deskriptiv analys” och hur den appliceras på andra delen av studien eftersom det inte klargörs i artikeln?
 3. På vilket sätt belägger studien, med hjälp av trovärdiga och kritiskt granskade källor, att de svenska aktörer som utpekas, spridit rysk desinformation?
 4. Ni skriver i debattartikeln att “Andra kan därefter bygga vidare på vad [författarna] skriver, ifrågasätta, pröva med andra metoder, lägga till nya källor.” Ni använder också begreppet “öppna källor”. Ska det förhållningssättet till källor tolkas som att en vetenskaplig publikation inte behöver redovisa vilken empiri som den bygger på, eller att hävda att dessa kommer i efterhand?
 5. Hur belägger studien att avsändare av desinformation och falsarier de facto kommer från ryska staten och inte från andra aktörer, som till exempel provokatörer eller enskilda troll?
 6. Varför saknar artikeln en källkritisk diskussion som belyser metodens begränsningar?
 7. Var ni med och granskade artikelmanuset innan det skickades in till Journal of Stratetic Studies? Vilka synpunkter fick utkastet på seminariet och hur bedömer ni att eventuell kritik har åtgärdats i den slutgiltiga publiceringen?

I tider som dessa har det är det viktigare än någonsin att vi inom det vetenskapliga samhället inte hänfaller till slarv, otydligheter och insinuationer. Vad är det annars som skiljer oss från de som sprider desinformation?

 

Erik och Jesper

#263. Mer desinformation

[2017-01-16] I vilket Erik och Jesper diskuterar efterspelet sedan förra avsnittet samt drar tydliga gränser mellan journalistik och forskning.

RÄTTELSER:

 1. Jesper säger vid ett antal tillfällen att artikeln är tillbakadragen. Det stämmer inte. Den är tillgänglig.  Denna text på ui.se har också publicerats.
 2. I intervjun med Johan Cedersjö anger Martin Kragh att ”Det är ett separat journalistiskt gräv som den här redaktionen kommer stå för. Men de kommer basera det på liknande öppna källor som jag tror att jag har.” I Expressen anges sedan att ”Karin Olsson granskar underlaget till studien”, vilket innebär att vi i avsnittet diskuterade detta utifrån felaktiga premisser.

Högt tonläge, missförstånd och fel vetenskaplig kompetens. Ur artikel från Journalisten.se

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Medierna i P1: Propagandabråk i medierna och korvfest i Krokom. Mediespanarnas avsnitt med Johan Cedersjö. Kragh: Om Svenska Freds och Natofrågan – ett förtydligande. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

Uppdatering: Avsnittet spelades in innan artikeln på bilden ovan publicerades på Journalisten.se. Jesper har därefter besvarat artikeln. 18 januari publicerade denna text på ui.se

AVSNITTET I MEDIERNA
Aftonbladet: Ett haveri, Expressen – Åsa Linderborg: Olsson är direkt fientlig mot fri journalistik.

#262. Desinformation

[2017-01-12] I vilket Jesper och Erik gör en akademisk granskning av forskningsartikeln Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case.

 

desinformation

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Läs artikeln Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case. The Guardian – ”Russia waging information war against Sweden, study finds”. Erik hänvisar till avsnitt 261 och en studie om Mattsson & Helin. Jesper hänvisar till en referens till The Local som är en rewrite från en artikel i Aftonbladet… Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

Uppdatering: Kragh: Om Svenska Freds och Natofrågan – ett förtydligande (13 jan). Tillägg: Kragh kommenterar podden på Journalisten.se. Mediespanarna följer även upp detta avsnitt med ett kortare avsnitt 263. Jesper har därefter besvarat Kraghs utspel. (Uppdaterat 24 Februari): Centrum för Rysslandsstudier försvarar artikeln. Åsa Linderborg replikerar. Tom Andersson replikerar. Mediespanarna replikerar.

AVSNITTET I MEDIER
Medierna i P1: Propagandabråk i medierna och korvfest i Krokom. Aftonbladet: Grundlös attack mot Aftonbladet – Åsa Linderborg om ett rapporthaveri. Journalisten: Artikeln om Aftonbladet Kultur sågas av forskare. Resumé: Larmet om Aftonbladet Kultur sågas – hon kräver att artikeln tas bort. P1 kultur: ”Det är allvarliga anklagelser”. Aftonbladet: Analysen liknar viskningsleken – Forskaren Tom Andersson om tidskriften bakom rapportattacken mot Aftonbladet Kultur.

Avsnittet citeras i Mattias Göranssons bok Björnen kommer.

Avsnittet och podden hänvisas till av Patrik Oksanen (Hela Hälsingland): Cyberstölden, förtalskampanjen och kulturchefen som tappar fattningen.

Avsnittet citeras i Studio Ett den 21 mars 2019.

Eriks illustration på Twitter om svagheterna i texten.