Inlägg

#368. Kommunikation i förskolan

[2019-02-10] I vilket Linn Eckeskog, doktor i Medie och kommunikationsvetenskap, berättar om hur förskolepersonal kommunicerar med föräldrar och vilka utmaningar förskolor och kommuner står inför vad gäller föräldrars olika förutsättningar att tillgodogöra sig information. Och så var det den eviga frågan om nyttan med lärplattformar.

Linn Eckeskog. Foto: Per Melander.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Linntwitter och läs hennes avhandling Kommunikation i förskolan. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#110. Dekanen och skolan

[2013-12-25] I vilket Jesper och Erik diskuterar skolpolitik, pisa, och tankesmedjor med Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Läs mer om Per-Olof Erixon. Tankesmedjan Humtank. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#50. Det där om barn, medier och våld

[2012-10-12] I vilket mediespanarna gästas av Elza Dunkels och pratar om våld, barn och skolans roll i det moderna samhället.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Läs mer om Elza Dunkels, det hon skriver och följ henne på Twitter. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.