Inlägg

#383. EU-SWOT

[2019-05-26] I vilket Jesper och Erik reflekterar över några av EU:s styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Vi beklagar det dåliga ljudet.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Johannes Klenell (VF) EU-valet genom oinsatta ögon. Lina Lund (DN) Ivan Krastev: Det anses bättre att köra taxi i London än att vara ingenjör i Sofia. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#358. Statlig högerpropaganda

[2018-11-30] I vilket Fredrik Norén, doktorand i MKV, berättar om den svenska högeromläggningen 1967, brödindustriella komplex och andra propagandainsatser som färgade svenskt sent 1900-tal.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Kontakta Fredrik eller läs hans publikationer via Umeå universitets hemsida. Ljudklipp i början hämtat från Stockholmskällan. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#356. Sanningsknarkare

[2018-11-15] I vilket Erik och Jesper pratar om Jordan (B) Petersons besök i Sverige, regeringsbildning och samhällskollaps. Gemensamt för debatten runt dessa är det dogmatiska behovet att hela tiden framställa sig som den som sitter på sanningen – oavsett om man är för eller emot något.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Anne Applebaum (The Atlantic) A Warning From Europe: The Worst is Yet to Come. Musa al-Gharbi (Heterodox Academy) Academic Grievance Studies and the Corruption of Scholarship. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#348. Höna av en algoritm

[2018-09-21] I vilket Erik och Jesper funderar på om algoritmer i kombination med folks alarmism och nyfikenhet för konflikter ibland styr fokus till skitsaker, och att en hel del upprördhet på nätet skulle kunna undvikas om missförstånd eller kränkningar snarare gavs mindre matematisk uppmärksamhet.

A Bird in Flight (2015) by Hamid Naderi Yeganeh

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
YouTube-videon DOOM: The Fake Outrage. Rapporten Snabbtänkt. The Guardians The death of consensus: how conflict came back to politics. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#347. Eftervalsvals

[2018-09-14] I vilket Jesper och Erik dansar vidare från förra avsnittets förvirring och diskuterar vad som varit karaktäristiskt för 2018 års valrörelse. Och det visar sig att den går i tretakt: en rörelse på sociala medier, en i traditionella medier och en i valstugorna.

Man and woman dancing a waltz (1887)

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Jespers eftervalsanalys i Svenska dagbladet, Dagens arena,  och vid Umeå universitet. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#346. I stället för politik: förvirring

[2018-09-07] Ännu en gång är det dags att gå in i ett riksdagsval. Månad i rad har förvirringen varit total. Ännu en gång bryts gränser i vår samtid. Träffar vi rätt har vi chans att få mer utav vår framtid.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Forskningartikeln News and Political Information Consumption in Sweden: Mapping the 2018 Swedish General Election. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#337. Det är vårt eget fel

[2018-07-05] Jesper recenserar boken Shattered – Inside Hillary Clinton’s Doomed Campaign och argumenterar för att det svenska politiska klimatet är vårt eget fel.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Wikipedia-sida för Shattered. Erik hänvisar till avsnittet 288. Vision–kollaboration. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#331. The Data of Democracy

[2018-05-23] In which Daniel Kreiss, associate Professor in the School of Media and Journalism at University of North Carolina, meet the ”The Media Observers” to talk about how social media and big data have changed the political landscape of the US since the beginning of the 21st century. What is more important: the candidate or the data? How much do most americans care for politics? Why was it so hard to predict the Trump victory? We also talk about the murkiness of Cambridge Analytica and the  cluelessness of Facebook. And what can journalists do?

Download as mp3
Subscribe on iTunes
.xml adress to subscribe in other apps (RSS).

Lyssna direkt:

Follow us Facebook (account in swedish).

EPISODE LINKS
Visit Daniels webpage and Twitter account. Any thoughts on this episode? Follow Erik and Jesper on Twitter or use the hashtag #Mediespanarna or leave a comment below.

#314. GAL-TAN

[2018-01-27] I vilket statsvetaren Péteris Timofejevs Henriksson beskriver utmaningarna med att jämföra olika länders offentliga dokument och vad som överraskat honom i hans nya studie om populistiska högerradikala ungdomspartier. Men framför allt uppfylls Jespers önskan att diskutera GAL-TAN-skalans betydelse för att beskriva politisk tillhörighet.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Peteris nämner Staffan Anderssons avhandling Corruption in Sweden: Exploring Danger Zones and Change och Arlie Russell Hochschilds bok Strangers in Their Own Land. Jesper hänvisar till Marika Lindgren Åsbrinks artikel (Dagens samhälle): Se upp för dem som bara vill leva sitt liv i fredLäs mer om Peteris forskning och följ honom på twitter. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#285. Roastkillarna

[2017-06-16] I vilket Jesper och Erik samlar ihop vårterminen med lite kompletterande desinformation, lite summering av Storbritannien, lite reflektion över hotfulla medie-effekter och lite ifrågasättande av sångtvång på skolavslutningar.

Mediespanarna säger farväl till utsikten från Eriks kontor.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Jesper och Erik hänvisar tillbaka till avsnitt 284. Akademisk desinformation, 283. Måsen och May, 252. Supervalbloggarna253. Mea Culpa, 274. Varför skrivs det så lite om X. Johannes Nesser (Journalisten): Robust forskning visar att folk har fel i sin mediekritik. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.