Mina kursval under tredje året – Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 7,5 hp

Om du har planer på att arbeta antingen som konsult eller hos kommunen (t ex inspektörsarbete) kan MKB-kursen vara något för dig. I denna kursen får du lära dig att hantera ”verktyget” miljökonsekvensbeskrivning som används för att utvärdera en planerad verksamhets miljöpåverkan. Kursen omfattar även den lagstiftning som kan vara relevant i sådant arbete t ex miljöbalken och plan- och bygglagen.

Jag tyckte denna kursen var lärorik och rolig, men samtidigt rätt tuff. Vi fick granska tre stycken MKB-dokument och därefter i grupp sammanställa en MKB utifrån ett fiktiv projekt eller ett existerande projekt. Jag och min grupp gjorde ett MKB-dokument utifrån ett planerat bostadsområde här i Umeå. Det vi gjorde först var att kontakta kommunen om dessa planer för att få reda på mer om projektet. Därefter besökte vi platsen för att se hur den den såg ut, vilka arter och potentiella riksintressen som kunde finnas i områden. Sedan gjorde vi en samlad bedömning av den potentiella miljöpåverkan den framtida bostadsområdet skulle komma att ha. I sådana här bedömning innefattas även exempelvis hur närboende påverkas av det planerade bostadsområdet.

Anledningen till att denna kursen kan vara relevant både som konsult eller inspektör är att konsulter i regel arbetar med att upprätta MKB-dokument och inspektörer granskar dem. I vissa lägen är det obligatoriskt att göra en MKB för att få tillstånd för verksamheter (lagstiftningen anger när, var och hur) och det är absolut ett stort framtida arbetsområde!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *