Mina kursval under tredje året – Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 7,5 hp

Om du har planer på att arbeta antingen som konsult eller hos kommunen (t ex inspektörsarbete) kan MKB-kursen vara något för dig. I denna kursen får du lära dig att hantera ”verktyget” miljökonsekvensbeskrivning som används för att utvärdera en planerad verksamhets miljöpåverkan. Kursen omfattar även den lagstiftning som kan vara relevant i sådant arbete t ex miljöbalken och plan- och bygglagen.

Jag tyckte denna kursen var lärorik och rolig, men samtidigt rätt tuff. Vi fick granska tre stycken MKB-dokument och därefter i grupp sammanställa en MKB utifrån ett fiktiv projekt eller ett existerande projekt. Jag och min grupp gjorde ett MKB-dokument utifrån ett planerat bostadsområde här i Umeå. Det vi gjorde först var att kontakta kommunen om dessa planer för att få reda på mer om projektet. Därefter besökte vi platsen för att se hur den den såg ut, vilka arter och potentiella riksintressen som kunde finnas i områden. Sedan gjorde vi en samlad bedömning av den potentiella miljöpåverkan den framtida bostadsområdet skulle komma att ha. I sådana här bedömning innefattas även exempelvis hur närboende påverkas av det planerade bostadsområdet.

Anledningen till att denna kursen kan vara relevant både som konsult eller inspektör är att konsulter i regel arbetar med att upprätta MKB-dokument och inspektörer granskar dem. I vissa lägen är det obligatoriskt att göra en MKB för att få tillstånd för verksamheter (lagstiftningen anger när, var och hur) och det är absolut ett stort framtida arbetsområde!

Mina kursval under tredje året – GIS 1

En del kanske undrar vad GIS 1 är för kurs. GIS 1 är en förkortning av Geographic Information System. Det är en kurs som går igenom ett geografiskt informations system vid namn ArcGIS. Det är ett program som används för att lagra, manipulera, hantera och presentera spatial eller geografisk data. I mer enkla termer så innebär det bland annat att programmet används för att hantera och skapa olika kartor likt den på bilden här till vänster. Den är skapad av mig och visar ett lämplig picknick-plats jag pekat ut med hjälp av programmet.

Kursen är på engelska, går helt och hållet på distans och innefattar fem olika uppgifter eller ”laborationer” som det också kallas. Under dessa laborationer får studenter följa instruktioner för att fullgöra en uppgift och sedan presentera den i ett dokument. I samma dokument ska även studenter besvara litterära frågor som berör geografiska information system.

En av de första kartorna jag gjorde. Fick inte så höga poäng på den men kul med fler exempel på olika typer av kartor som kursen innefattar.

Innan jag valde denna kursen hade jag svårt att förstå poängen med den. Vad ska en miljö- och hälsoskyddsstudent ha för nytta av att kunna göra kartor? Jo, kursen ger dels kunskaper i hur en ska tolka och förstå spatiala och geografiska begrepp men även göra egna kartor. Dessa kunskaper kan vara bra att ha om du exempelvis arbetar som miljökonsult och planerar en omfattande sanering av ett förorenat område. Att kunna skapa en karta som dels visar vart det skall saneras, men som även visar t ex jordarter, närliggande städer etc som kan påverkas eller beröras av saneringen kan vara väldigt värdefullt. Framförallt om du ska presentera ditt planerade saneringsprojekt till andra aktörer.

Jag som är lite av en IT-nörd tyckte att denna kursen var väldigt rolig, däremot kan den vara lite klurigare för den som kanske inte är intresserad av datorer och datorprogram i allmänhet. Om du har planer på att arbeta med marksanering eller som handläggare kan jag varmt rekommendera denna kursen! När jag praktiserade på Karlskrona kommun så använde de bland annat GIS där så det kändes kul att det kom till nytta. 🙂

Förresten, idag är ju sista ansökningsdag till universitet och högskolor. Hoppas ni väljer MHS högst upp i listan! 😀

Mina kursval under tredje året – Marksanering

Som Annica skrivit i tidigare inlägg så består tredje året av valbara kurser och de kurser jag läst hittills är:

Höstterminen:
– Miljöbalken 7,5 hp
– Miljöfarlig verksamhet 15 hp
– Byggnader och miljö 7,5 hp

Vårterminen:
– Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp
– Praktikkurs 7,5 hp
– GIS 1 7,5 hp

Jag kom på att jag inte uppdaterat er kring vad som kommer hända för min del efter att praktiken nu är avslutad. Vanligtvis är det tänkt att vi ska skriva examensarbete under våren men jag har valt att skjuta upp det till hösten och istället läser jag just nu en kurs i Marksanering 7,5 hp. Jag har alltid varit intresserad av geohydrologi och det i koppling till miljö- och hälsoskyddsprogrammet resulterade i ett intresse för förorenade områden. Jag har främst ett intresse i hur det kan förebyggas men jag är även intresserad av olika saneringsmetoder. Kursen går på halvdistans vilket innebär att det är två träffar som vardera är en vecka lång. Under första träffen är det en rad olika föreläsare som föreläser om geologi, hydrologi, lagstiftning som berör förorenade områden och tillämpning av lagstiftning vid tillsyn. Under andra träffen är det bland annat redovisningar och diskussioner. Tiden däremellan är tänkt att vi ska ägna oss åt hemuppgifter och ett projektarbete.

Kursen känns än så länge väldigt intressant och givande.  Jag har dock svårt att hitta disciplinen att sätta mig och plugga hemma så jag försöker plugga utifrån ett egengjort schema – gå upp samma tider, åka till biblioteket och plugga där. Hittills så går det bra i alla fall! 🙂

Tredje årets valbara kurser – Miljöfarlig verksamhet

Denna kurs var rätt teknisk och hade svår litteratur på engelska. Men jag tyckte att det var superspännande att få lära mig funktionen hos de olika reningsteknikerna. Mycket kunskaper från kemikurserna kom till användning här.


Vi besökte en hel del verksamheter och tittade på deras reningslösningar, väldigt pedagogiskt upplagd kurs där det var lätt att lägga ihop ett plus ett.


Här besöker vi Dåva – Umeå kommuns förbränningsanläggning för avfall. Kranföraren blandar runt avfallet med klon och lyfter sedan ner det i förbränningskammaren.


Detta är en översikt över en sopförbränningsanläggning från kurslitteraturen. Reningen sker oftast i många olika steg eftersom att reningsteknikerna renar röken mer och mindre effektivt från olika skadliga ämnen. Anläggningen i Dåva nyttjar värmen från förbränningen till fjärrvärme i Umeå med omnejd.

Besök på en bergstäkt i Umeå. Det finns många olika saker att tänka på när en driver en bergtäkt. Det får inte störa närliggande bostäder, det måste göras en arkeologisk utgrävning innan täkten får anläggas, man måste ha koll på läckage till vattendrag och mark m.m.

Här besökte vi SCA i Obbola, det var MYCKET större än jag trott. Reningen består av flera olika steg innan de släpper ut processvattnet i fjärden. Den enorma gröna maskinen vi tittar på är självaste pappersmaskinen som matar ut papper lååångt där bak i slutet.


Rundvandring där all återvinning hamnar. Ni vet, glas, metall, tidningar osv. Sjuka mängder som passerade här så jag förstår verkligen att det är viktigt att sopsortera och återvinna. Tänk hur mycket plast det blir i hela Sverige, eller i hela världen!


Ett mindre härligt besök var på reningsverken. Vi besökte VAKIN’s reningsverk gemensamt och sedan gjorde vi grupparbeten där vi besökte de mindre reningsverken kring Umeå. Bilden är från Sävar reningsverk där jag gjorde mitt grupparbete. Vi fick minst sagt förståelse för det här att man bara ska spola ner:

* Kiss
* Bajs
* Toapapper

…i toaletten. Tänk att vi dricker detta vatten sen. Fantastiskt att vi kan rena vattnet om och om igen. =D


Jag tänkte avsluta med denna vackra vy. Vindkraftverken räknas till miljöfarlig verksamhet och anses av de flesta vara jäkligt fula saker. Jag tycker de är vackra, speciellt under dessa omständigheter. Jag har tusen gånger hellre vindkraftverk i horisonten är svart tjock rök från kolkraftverk.

Läs Miljöfarlig Verksamhet när du kommit till tredje året, det är en väldigt omfattande kurs som är bra att ha oavsett vad du kommer arbeta med efter dina avslutade studier!

Tredje årets valbara kurser – Livsmedelssäkerhet

Under tredje året får du välja vilka kurser du vill läsa. Jag valde Livsmedelssäkerhet, Miljöfarlig Verksamhet, Praktik samt Lantbruk och djurskydd.

Under Livsmedelskursen så ingår den omtalade mjukglassmaskinen och ätandet av mjukglass!Momentet ingår i en labvecka med olika bakteriodlingar och analyser. Glassmaskinen ska plockas isär, rengöras och monteras. Många delar var det! Klassen delades in i olika grupper som analyserade olika saker. En grupp hade som uppgift att ta prover från glassen efter maskinen rengjorts och göra en bakteriodling. Vår rengöring var tipptopp (ingen bakterietillväxt i odlingarna) och vi fick mumsa mjukglass som avslut på labveckan. =D


Min grupp fick uppgiften att ta prover från förpackad grönsallad, och vi fick minst sagt en tillväxt! Å andra sidan så kan inte färska grönsaker var sterila så att det förekommer bakterier är helt normalt. Däremot så hade vi ingen tillväxt av skadliga bakterier. Vi skulle titta specifikt efter Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae är en stor familj av tarmbakterier som bland annat finns i tarmkanalen hos djur och människa men kan även finnas i jord och förorenat vatten. Förekomst av Enterobacteriaceae i livsmedel kan tyda på dålig råvara, ohygieniska hanterings- förhållanden, olämpliga förvaringsförhållanden eller möjligen fekal förorening.


Här har vi sammanställt resultaten efter vår innehållsanalys av två olika falukorvar. Det är viktigt att näringsdeklarationen på livsmedel är korrekt. Dessa analyser var i teorin inte svåra att göra, men däremot så visade det sig att resultaten kan skilja sig rätt mycket åt, trots samma korv och samma analysutrustning. Det gäller att vara mikrometernoga när en genomför analysmoment!


Under kursen fick vi besöka ett antal olika producenter, favoritbesöket för alla var nog hos Fazerbageriet där vi fick smakprover med oss hem. (Yummy!)


Glassen alltså… Klart värt att läsa kursen bara för att få äta glass på studietid. xD

Nu är praktiken över!

Har haft tusen grejer att göra de senaste veckorna så jag har dessvärre inte hunnit posta om sista tiden på praktiken, men det kommer nu!

Sista veckan var jag med hos en lantbrukare igen, märker ni ett mönster här kanske? Yes, det är väldigt roliga inspektioner! 😉 (Liksom allt annat så klart, diplomatisk som jag är.) Lantbruk är en sån verksamhet  jag enbart tänkte att Länsstyrelsen kontrollerade i form av att kontrollera djurens välmående, men självklart måste ju cisterner, farligt avfall etc kontrolleras också och vem gör det om inte kommunen? Lätt att vara eftertänksam. 🙂

Utöver det medverkade jag inte på fler inspektioner utan hjälpte mer till med det administrativa, exempelvis lägga in ärenden i kommunens ärendehanteringssystem. Sen skrev jag på arbetsplatsanalysen och skickade in den. Jag tänkte att jag skulle sammanfatta praktiken i några ord men insåg rätt snart att det är otroligt svårt. Det har varit otroligt lärorikt och givande, främst för att alla anställda har varit otroligt tillmötesgående. Ett fantastiskt gäng slängde dessutom ihop en avskedsfest till mig sista helgen och det var dunderroligt! Jag är så tacksam för min på Karlskrona kommuns miljöavdelning. 🙂

Om du går i tankar kring miljö- och hälsoskyddsprogrammet kan jag varmt rekommendera praktikkursen under tredje året. Hejsvejs så länge!

Praktikens tredje vecka

Jag trodde att det skulle vara svårt att hålla igång 07.25-16.30 om dagarna men dagarna går undan så fort. Inte heller har jag känt mig speciellt trött, jag som ändå tidigare har beklagat mig över att en föreläsning mellan 9-12 är påfrestande, no more haha! Som student har en blivit bortskämd med möjligheten att kunna anpassa sitt eget schema (utöver obligatoriska moment) och plugga när de passar en själv. Det har en viss charm så klart, men det är rätt skönt med arbetsrutiner också. Hur som helst, vad har hänt under praktikens tredje vecka?

I måndags hände inget märkvärdigt mer än möte och eget arbete, men i tisdags däremot var jag med på en gemensam tillsyn. Hälsoskyddsgruppen genomförde tillsammans med kommunens alkoholhandläggare och skatteverket en tillsyn på två småbutiker. Skatteinspektören ägnade sig åt butikens kassasystem, alkoholhandläggare kontrollerade märkning av folkölen och hälsoskyddsinspektörerna kontrollerade butikernas märkning av tobak. Det kändes nästan som i en film då polisen genomför en razzia när inspektörerna gjorde sina kontroller haha . I detta fall handlar det ju dock inte om brottslingar som ska sättas fast på det sättet såklart!

I onsdags så följde jag med en av inspektörerna för provtagning hos en restaurang på grund av misstänkt matförgiftning. Väl på plats ställdes diverse frågor om mathantering och leveranser med mera. Därefter tog vi proverna och körde bort de till ett transportbolag som skulle shippa de vidare till labb för analys. Vi får se om resultatet hinner komma innan jag slutar men vi väntar med spänning!

I torsdags så var jag först på en inspektion hos en lantbrukare och som vanligt kikade vi på farligt avfall, cistern, gödselhantering etc. Jag gillar djur överlag så att besöka lantbruksverksamheter är alltid roligt, jag menar kossor, hur charmiga är inte dem? 🙂 Hur som helst, på eftermiddagen var jag med på livsmedelsinspektion hos två förskolor med fokus på specialkost. Istället för att fokusera på livsmedelslokalen och de generella rutinerna gick denna inspektionen in på djupet vad gäller specialkost – hur specialkost förvaras, vilka tillagningsrutiner som finns, dokumentation över allergier/intoleranta etc. Det var roligt och lärorikt 🙂

Lite dumt att jag sitter och skriver detta måndag morgon för jag minns inte alls vad jag gjorde i fredags.. MEN nu har ytterligare en spännande vecka passerat och en ny väntar! Nu är det bara 7 dagar kvar av praktiken så vad gör vi? Nu kör vi!

Studentlivet i Umeå

När jag först flyttade upp till Umeå hade jag ingen aning vilket händelserikt studentliv som väntade! Jag hade bara hört rykten om overaller och sittningar..

Ett par dagar innan kursstart på miljö- och hälsoskyddsprogrammet kickade insparken (mottagningen) igång. Insparken består av tre veckors aktiviteter och sittningar efter skoltid. Syftet är att nya studenter ska få bekanta sig med Umeå som stad och lära känna nytt härligt folk! Vi byggde bland annat en flotte och tävlade mot andra program i ett race över campusdammen, vi hade en sittning som heter Naturkatastrofen där vi skulle klä ut oss utifrån temat ”Utrotningshotad”, vi tävlade mot biogeo-programmet i virrbrännboll (se vår lagbild ovan) och mycket mer. Dessa tre veckor var så sjukt roliga och gav minnen för livet. Det är något jag rekommenderar varmt till nya studenter! Efter nollningen fick de som önskade beställa ovvar. Färgen på ovvarna är unik för respektive program och MHS ovvar är turkosa och fina!

Varje vecka anordnas en rad olika studentaktiviteter i Umeå. En del av dessa anordnas av olika festerier och vad är då ett festeri kanske du tänker? Enklaste förklaringen är att det är ett programs egna festkommitté. Miljö- och hälsoskyddsprogrammets festeri heter exempelvis SMHURF. Där är jag engagerad och det är superroligt! Exempel på ett event vi anordnar i anknytning till alla hjärtans dag varje år är en sittning som heter Kärleksfull, givetvis med kärlekstema!
Det finns även andra aktiviteter anordnas av kårhusen på campus. Varje tisdag och fredag är det exempelvis EPP (Efter Plugget Pub) på kårhuset Origo, priserna på mat och dryck är väldigt studentanpassade. 🙂 Det finns även möjlighet att engagerar sig ideellt, exempelvis genom att jobba på Origo. Du jobbar då antingen i baren, garderoben eller köket. Det är väldigt socialt givande samtidigt som en samlar på sig arbetserfarenhet!

Överlag är det väldigt roligt att plugga på universitet! Det är dock inte alltid det känns peppigt att plugga då visa kurser kan kännas tyngre än andra men den gemenskap som finns i klassen och studentlivet i helhet brukar få saker och kännas roligare och lättsammare. 🙂

Praktikens andra vecka


Nu har praktikens andra veckan passerat och jag är en rad nya erfarenheter rikare!

Början på veckan bestod enbart av möten och eget arbete. Miljöavdelningen i Karlskrona kommun är indelade i fem enheter utifrån verksamhetsområden: förorenade områden, hälsoskydd, livsmedel, miljöfarlig verksamhet och avlopp. Varje grupp har möte antingen varannan eller en gång i veckan och dessa medverkar jag på för att få en djupare inblick i hur respektive grupp arbetar med olika typer av ärenden.

Gällande eget arbete så skriver jag bland annat på en arbetsplatsanalys vilket är den slutuppgift vi gör i praktik-kursen. Uppgiften innebär att vi ska skriva ett kortare PM på tre sidor om praktikplatsens organisation, arbetsmiljö, kompetens m.m. Annat eget arbete jag gör är att läsa igenom gamla ärenden, skriver informationsblad om hälsoskyddsrelaterade ämnen och inventering av olika slag.

Under torsdagen medverkade jag vid en kontrollbesiktning av ett kommunalt vattenverk. Vattenverket hade anställt en konsult via ett konsultföretag som utför själva besiktningen som då inspektörer och cheferna för vattenverket medverkade på. Det är alltid lika intressant att få komma ut och se en verksamhet i praktiken! Jag passade på att fota den första delen av vattnets reningsprocess vilket ni kan se här ovanför. Första delen består av ett sandfilter och en alkaliniseringsprocess. Vi fick lära oss väldigt mycket om olika vatten- och luftreningstekniker tidigare i höstas under kursen ”miljöfarlig verksamhet”, superspännande!

Idag (fredag) var jag åter igen med på en livsmedelskontroll, denna gången på två stycken förskolor. All kökspersonal var supertrevliga! Jag har börjat komma in mer och mer i tillsynsarbetet kring livsmedelsverksamhet så under denna inspektionen kände jag mig mer bekväm och hade mer koll på kontrollpunkter och så vidare. Idag har jag även haft handledarmöte vilket jag har en gång i veckan med enhetschefen som då även är min handledare. Det har vi för att uppdatera varandra hur praktiken gå och allmänt checka läget. Än så länge trivs jag otroligt bra! 🙂

Praktikens första vecka

Nu har lite över en vecka gått på praktiken och den har varit fullspäckad med allt möjligt! I tisdags fick jag åka med på en spontant inspektion då en båt hade sjunkit till botten och läckt ut olja i hamnen. Räddningstjänsten hade snabbt varit på plats efter incidenten och satt ut en läns för att fånga upp oljan så den inte sprider sig vidare och börjar orsaka miljöproblem. Jag fick en riktig adrenalinkick av det och kom på mig själv med att tänka ”Kan det inte inträffa fler allvarligare miljöincidenter?” för att det var så spännande, men sen kom jag på mig själv med hur hemsk den tanken egentligen var haha.

I torsdags fick jag vara med på en inspektion hos en lantbrukare. Kommunens ansvar är inte att se över djurens välbefinnande utan de inspekterar gödsel- och kemikaliehantering, hur avfall förvaras samt ser över så lantbrukaren har alla relevanta dokument m.m. Det var väldigt roligt och givande att få en inblick i det arbete som ligger bakom en lantbruksverksamhet.

I fredags så fick jag vara med på en livsmedelsinspektion på en mindre kommunal skola och det var också intressant. Under första året på miljö- och hälsoskyddsprogrammet var jag inte alls intresserad av livsmedel på det sättet. Under utbildningens gång har dock intresset växt och det har framförallt att göra med de mikrobiologiska laborationerna vi gjorde under första året i fysiologi-kursen. Idag kan jag absolut tänka mig att jobba med livsmedel!


Bildkälla: livsmedelsverket.se