Det ska vara lätt att göra rätt

Det är tanken som lägger grunden för förvaltningens språkvårdsprojekt. De flesta av förvaltningens texter har ett tydligt syfte – de ska informera och hjälpa universitetets olika yrkesgrupper i olika frågor och ärenden i vardagen. De ska kanske informera dig om hur universitetet ser på mutor och sponsring eller berätta för dig vilka regler som gäller kring sjukskrivning. Du kanske också ska fylla i blanketter, boka lokaler eller lämna in en reseräkning.

Det ska inte bara vara lätt att hitta den här informationen: det ska också gå snabbt och enkelt att fylla i en blankett, och till exempel en policy om sponsring ska faktiskt gå att använda som vägvisare i en verkliga situation.

Det är vad arbetet i språkvårdsprojektet ska leda till. Genom utbildningar och utvärderingar av texter och arbetsprocesser, rekommendationer och undersökningar, hårt jobb och diskussioner ska förvaltningens texter bli bättre. Och genom det göra allas vår vardag enklare.

Det ska bli lätt att göra rätt. På en gång.

Språkkonsult Munther

Jag som leder projektetet och skriver här på bloggen heter Magdalena Munther och är språkkonsult. Jag tog examen från Språkkonsultprogrammet här i Umeå våren 2011, men började min studieresa för 12 år sedan på Religionsvetenskapligt program i Lund.

Jag blev aldrig präst, utan tog istället en tur genom filosofin där en kurs i språkfilosofi ledde mig vidare in i ämnet svenska. 270 hp svenska senare är jag nu – förhoppningsvis – färdigpluggad. Även om det ständigt finns mycket som frestar i alla utbildningskataloger… Jag har tidigare också språkvårdat på CSN, korrekturläst för Norstedts, skrivit krönikor och bokrecensioner för Nöjesmagasinet och transkriberat 240 timmar dialektinspelningar för forskningsprojekt vid Lunds universitet.