Besök på Tromsø bibliotek

Några elever som behöver en extra morot för sin läsning är med i ett läsprojekt tillsammans med biblioteket.  En gång i månaden träffas dessa elever och barn från en barnehage, som behöver höra norska men inte kan läsa, på biblioteket för att tillsammans läsa en saga och göra lite aktiviteter. Eleverna tränat att läsa en bok som bibliotekarien har valt ut, denna gång var det en bok om Familjen monstersson – Boris sover över. Vi fick följa med två lärare och sex elever till biblioteket för att möta upp sina läsevenner.  På plats möttes vi upp av en bibliotekarie som skulle ta hand om eleverna och deras vänner. Först samlades de i grupp där de gjorde olika övningar tillsammans, ex att rimma på ord. Sedan gick eleverna iväg tillsammans med sin läsevenn till olika rum där eleverna  fick läsa upp sin bok och prata om den. När läsningen var klar så samlades alla åter i rummet där vi började och så lekte bibliotekarien olika lekar tillsammans med barnen. Det var väldigt berikande att få se hur bibliotekarien/pedagogen arbetade med barngruppen, alla övningar hade ett tema som gick ihop med boken de hade läst.

IMG_7902