Elevens val.

Hej!

Tidigare i veckan gjorde Isabelle klar sitt temaarbete i årskurs F-1, som hon tycker har varit både roligt och gått bra. Nästa vecka kommer jag att byta klass till F-1 och fortsätta med temaarbetet hösten jag ser framemot att ta över temaarbetet och fortsätta. Medans Isabelle går över till 2-3.

Idag har hela skolan haft elevens val. Elevens val har skolan en gång i månaden där eleverna får skriva  olika alternativ vilket ämnen som de helst vill jobba med under tre timmars pass och eleverna får jobba tillsammans i alla olika åldrarna under elevens val. Vissa elever valde att spela fotboll med en utomstående lärare inom fotboll.  Resterande elever valde att få baka.

Årskurs 1 bakade nyttigare alternativ till Chokladbollar och snickerskakor, eftersom de bara var sex elever idag så fick eleverna baka tillsammans. Eleverna klarade av att sammarbeta bra och lärarn fick hjälpa till att läsa receptet och vilken ordning som allt skulle göras.

Medans årskurs 2-6 fick baka nyttig alternativ till cheesecake och snickerskakor.  De äldre eleverna fick dela in sig i grupper där de skulle finnas elever från varje årskurs i varje grupp. Sedan skulle de utse en i gruppen som är ledare och hjälper till att dela ut arbetsuppgifterna till gruppmedlemmarna. Eleverna var även tvungen att använda sitt matematiska tänkande för att halvera receptet för att kunna utföra bakningen.

Bakning

Bakning

Bakning