Give me five

Ge mig fem eller give me five är en metod som lärarna på skolan och SFO använder för att lugna eleverna och få en stillsam miljö vid genomgångar och samlingar. Metoden går ut på att läraren säger ”ge mig fem” när det är lite oroligt i klassen eller när läraren vill ha uppmärksamhet. Läraren sträcker upp handen som om han eller hon ska ge en give me five och väntar på att barnen ska göra det samma, om läraren inte får den respons hen förväntar av eleverna så gör läraren om samma sak tills det det är lugnt och stilla.

Ge mig fem eller give me five står för:

Lyssna.

Tystnad.

Se och följ med.

Sträck upp handen när man vill säga något.

Sitt eller stå still.

Jag upplever att denna metod är väldigt effektiv för att stilla klassen och få allas uppmärksamhet, jag har inte sett denna metod tidigare så detta är något som jag kommer ta med mig i framtiden.