En arkebusering 1799

Denna lilla almanacka (10 x 8,5 cm) från 1799 har ägts av majoren och friherren Olof Gustafsson Cederström (f: 1760) Den innehåller små noteringar som ägaren skrivit under året 1799, ett ödesdigert år för almanacksägaren.

Cederström hade sommaren 1798 varit befälhavare för fregatten Ulla Fersen som konvojerade ett stort antal svenska handelsfartyg på väg till Sydeuropa. De svenska handelsfartygen kom på denna resa att bli uppbringade av engelska fartyg och tvingad till engelsk hamn där de kvarhölls. Cederström ansågs av Kungl. Majt. ha gjort ett gravt tjänstefel då han utan strid släppte fartygen till engelsmännen. Krigsrättens dom var hård, Olof Gustafsson Cederström dömdes till döden. Efter att kung Gustav IV Adolf två gånger avslagit Cederströms nådeansökan bestämdes att avrättning skulle ske den 12 oktober 1799.

I sin fängelsecell i ”Gamla Kungshuset” noterar Cederström den 10 oktober i sin almanacka att kungen stadfäst domen och att arkebusering väntar. Cederström noterar samma dag i almanackan att han skrivit ett sista brev till hustrun (på godset Ilingetorp utanför Kalmar). Den 11 oktober finns noterat ”Går till Skrift” (nattvard) och slutligen den 12 oktober noterar han kort och gott ”Utfördes att Arquebusseras

Här förväntas anteckningarna upphöra, men…….

Den 14 oktober läser man med förvåning noteringen ”Reste från Stockholm”.

Hur kan detta komma sig? Det visade sig att Cederström på platsen för sin arkebusering fått meddelandet att kungen till slut benådat honom. Cederström fick återvända till sin fängelsecell för att två dagar senare lämna Stockholm som en fri man. Han noterar i sin almanacka den 14 oktober att ”Min Arrest i Stockholm varade uti 20 veckor och 3 dygn”.

Vad hände då sedan? Olof Gustafsson Cederström återvände hem till sin familj på godset Ilingetorp. Han återfick sin tjänst 1801 och kom att avsluta sin militära bana som överstelöjtnant. Han avled på Ilingetorp i september 1831 och efterlämnade hustru och åtta barn.

Den bevarade lilla almanackan efter Cederström har gått i arv inom släkten i flera generationer innan den på 1950-talet skänktes till vetenskapliga biblioteket i Umeå (nuvarande Umeå universitetsbibliotek). Den som donerat almanackan visar sig vara den kände umeåkonstnären Helge Linden. Den dödsdömde Cederström var Helge Lindens farmors morfar.

4 Kommentarer
 1. Åke Sandahl says:

  En fantastisk berättelse! Mycket intressant att ta del av.
  Jag har bara frågor om några uttryck i notisen. (Dessa kanske är klippta direkt ur dagboken?) Uttrycken är följande:
  ”Ulla Fersen var konvoj för ett antal segelfartyg…” Ordet konvoj har jag bara stött på i betydelsen att segla eller färdas tillsammans med andra båtar i konvoj. Man kan naturligtvis också ansluta sig till konvojen, men att vara konvoj – det uttrycket är okänt för mig och jag undrar därför om det kan vara hämtat direkt ur dagboken och därmed visa på ett äldre sätt att använda ordet konvoj.
  Nästa fråga gäller följande uttryck:
  ”Handelsfartygen kom på denna resa att bli riggade av engelska fartyg…”
  Det framgår att ordet ”riggade” ska ha betydelsen övermannade och beslagtagna (eller liknande). Eftersom jag är van att använda ordet i betydelsen ”sätta upp den stående och löpande riggen”, dvs masterna med sina många segel och linor, blir jag förvånad att ordet rigga här används i en annan betydelse.
  Säkert finns det en förklaring till den här användningen av orden, och jag har än så länge inte forskat i deras ursprung och äldre betydelser, men kanske får jag nu ett svar som förklarar sammanhanget.
  Tack för en spännande notis!
  Åke Sandahl

  Svara
  • Göran Larsson says:

   Hej Åke!
   De uttryck du undrar över finns inte noterade i almanackan. Händelsen finns beskriven på några olika ställen där jag hämtat information och uttryck. En del av dem är ur äldre handlingar. Då jag själv inte är någon expert på sjöfartuttryck kan jag ha använt vissa ord fel (t.e.x. Konvoj). Du får gärna ge förslag på ändringar av texten så att den blir mer korrekt vad gäller sjöfartsterminologin.
   Hälsningar Göran

   Svara

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *