Inlägg

En ask med oväntat innehåll

Den 3 februari 1884 var en otursdag för greve Adolf Mörner på Mölnbacka bruk i Värmland. Under skidåkning i parken vid sitt gods körde han i en nerförsbacke rakt in i en björk och krossade sitt högra underben. Greven blev sedan liggande i flera månader med inflammerat och värkande ben. I mars 1884 tvingades man göra en operation och flera benbitar plockades ut. Benet läkte sakta, huden lossnade, benbitar ”värkte ut” och rosfeber tillstötte. I maj 1884 skedde så en förbättring och greve Mörner kunde åter sitta uppe. Han återvände sedan så sakta till vardagen men kom att förbli handikappad resten av livet efter sin skidolycka.

Adolf Mörner (1849-1894)

Vad har nu denna olyckliga skidtur att göra med norrländska personarkiv? Jo, kopplingen heter Eva Dahlstedt, den legendariska ”doktorinnan” på Österåsens sanatorium, vars personarkiv idag återfinns på Umeå universitetsbibliotek. Eva var dotter till Adolf Mörner och uppvuxen på Mölnbacka. Hon var bara 1 år när olyckan inträffade men historien finns bevarad tack vare hennes föräldrars sparade dagböcker och brev.

När jag för några år sedan ordnade och förtecknade Eva Dahlstedts arkiv så fann jag bland alla hennes släktpapper en liten blommig plåtask. När jag öppnade asken gjorde jag en oväntad upptäckt. Asken visade sig innehålla de benskärvor som man avlägsnat vid Adolf Mörners operation i mars 1884. En form av reliker som Eva sparat efter sin far i alla år. Hon skriver i sina noteringar om innehållet i asken att hon inte ”nänts kasta bort dem”. Det kunde inte heller jag vid ordnandet av arkivet. Så idag ligger asken med benbitarna i Eva Dahlstedts personarkiv. I volym 65:81 finns de arkiverade tillsammans med Adolf Mörners betyg, militära handlingar, visitkort m.m. ”Minne från benbrott” fick asken lite diskret heta i förteckningen.

Eva Mörner-Dahlstedt (1883-1972)

”Benskärfvor ur Adolf Mörners ben Mars 1884”

 

 

 

 

 

 

 

 

God fastlag!


När fick du en fastlagshälsning sist?  Den 24/2 1903 (som var fettisdag) skickades denna hälsning i ett brev från en ung Mollie Faustman (1883-1966) till sin goda vän Astrid Berg (1881-1986). Brevhälsningen återfinns idag på Forskningsarkivet i Astrid Berg Hallströms personarkiv. Mollie och Astrid var ungdomsvänner och skrev under många år brev till varandra. Idag finns närmare tvåhundra av Mollie Faustmans brev sparade i Astrids arkiv.

Mollie Faustman kom med åren att bli en välkänd konstnär, författare och kåsör. Hon målade, gav ut bilderböcker och skrev kåserier, bl.a. i DN under signaturen Vagabonde. Fastlagsbrevet till Astrid 1903 är i sig ett konstnärligt kåseri där Mollie berättar om uppvaktande kavaljerer, om baler, om att vara barnvakt och planer inför sommaren m.m.

Del av Mollies brev 1903-02-24

Mollie Faustman verkar ha varit en flitig brevskrivare då det bara i Forskningsarkivet finns närmare 400 brev författade av Mollie. Förutom i Astrid Hallströms arkiv så hittar man närmare 150 Molliebrev i de konstintresserade makarna Helge och Eva Dahlstedts arkiv. Dahlstedts lärde känna Mollie på 1910-talet och höll sedan kontakt livet ut. Ur Helge Dahlstedts brevsamling är följande teckning hämtad ur ett Molliebrev daterat 1 juni 1915:

Den vilande mannen är Mollie Faustmans dåvarande make konstnären Gösta Törneqvist

I samma brev finns även en teckning om en kommande målartur till Harö i Stockholms skärgård där Mollie med sin svåger konstnären Rolf Trolle och inhyrd modell skall tillbringa en förhoppningsvis kreativ tid. Mollie skriver i brevet att hon längtar efter att få måla mycket, hoppas att modellen inte förkyler sig och att ”ej chockera byn för mycket”.

ur brev till Helge och Eva Dahlstedt 1/6 1915

Mollie kom senare i livet även att rita Helge Dahlstedts Ex Libris. Det slutgiltiga förslaget skickar hon i ett brev till Helge 1942.

Mollie Faustman var förutom en flitig brevskrivare, en modig, färgstark och slagfärdig kvinna. Hon vågade ta strid mot manssamhället, drev kampanj mot skandaltidningen Fäderneslandet, var pacifist och stor motståndare till atomvapen.

Om nyfikenheten väcks att läsa mer om Mollie Faustman rekommenderas Lena Kårelands Mollie Faustmanbiografi Jordens salt (2013) eller specialnumret om Mollie Faustman i Wendelavisan nr 19/2002.

Till sist kanske det är dags att visa hur brevskrivaren Mollie Faustman såg ut? (Fotografierna ur Helge Dahlstedts arkiv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God Fastlag på er alla!