Inlägg

Den 6 december 1835

Dagarna är korta i december, inte minst här uppe i norr. Atmosfären har fångats väl i teckningen ovan. Vi ser ett skogslandskap i månsken. Tung snö tynger granarnas grenar. I bildens nedre del finns vad som verkar vara en hästdragen släde och möjligen skymtas strax framför även ett andra ekipage som försvinner in mellan träden. Längst bak i följet anas något som ser ut att vara en person, kanske tolkandes på skidor. Trots måne och snö så domineras scenen av det täta vintermörkret, någonstans i spektrumet mellan det blåa och det svarta.

Under teckningen finns noteringen ”Den 6te Dec 1835”. En söndag, den andra advent, för snart tvåhundra år sedan. Den stämningsfulla bilden ingår i ett album som tillhört Johan Albert Linder (1816-1878), komminister Johan Anders och Fredrica Linders äldste son. Han studerade vid den aktuella tiden vid gymnasiet i Härnösand och de flesta av de andra teckningarna i albumet är porträtt föreställande lärare vid skolan och studiekamrater, många med en bok i handen. Av de åtskilliga lager kläder som bärs förstår man att kylan gjorde sig påmind även inomhus.

Hela Johan Albert Linders album med teckningar har digitaliserats av Umeå universitetsbibliotek och hittas här: Minnen från gymnasium i Härnösand 1835 – 1836.

Karo

Får vi presentera Karo, en hund som levde i mitten av 1800-talet, troligen i Västerbotten. Hunden med det klassiska hundnamnet är avporträtterad av lantmätaren och kaptenen Johan Albert Linder (1816-1878) från Umeå. Vem hundens ägare var framgår inte av teckningen, kanske var det Linders egen hund eller möjligen målade han den på uppdrag. Av bilden att döma verkar det ha varit en vacker fågelhund försedd med ett gyllene halsband. Att låta avbilda sin hund på detta sätt tyder på att hunden var uppskattad av sin ägare.

Den tecknande lantmätaren Johan Albert Linder levde större delen av sitt liv i byn Baggböle strax utanför Umeå. Han var kommissionslantmätare men även militär. Han var äldste son till komminister Johan Anders Linder (1783-1877) i Umeå. Både far och son var kända som goda tecknare och i det Linderska familjearkivet återfinns hundratals teckningar och ritningar efter far och son Linder. De hade samma initialer J.A. Linder vilket ibland gör det svårt att avgöra vem av de två som har hållit i pennan.

Letar man vidare bland Albert Linders teckningar skymtar man hunden Karo på en annan teckning daterad 1842. Här syns han avbildad med sin ”husse” vid ett besök på Flarkberget i Nysätra (Jättekyrkan i Flarken).

Man får nog säga att hunden Karo i Västerbotten 1842 av teckningarna att döma verkar ha levt ett gott hundliv.