Mission patch

Detta är Umeå Lunar Ventures officiella mission patch!

Betydelse och symbolik
Månen: Står för uppdraget på månen.
Röda pilarna: Står de elektriska fälten som ska mätas.
Tre stora stjärnor: Står för Apollo1, de gav sina liv så att utforskandet av månen kunde ta sin början.
Sex små stjärnor: Står för våra sex projektgrupper.
Norrskenet: Står för att projektet utvecklas i Norden.
Vargen: Står för ”ULV” = Umeå Lunar Venture.
Horisonten: Står för Jorden.
Den gyllene kanten: Hedrar avlidna personer som bidragit till rymdforskningen.

//This is the official Mission Patch for Umeå Lunar Venture!

Meaning and symbolism
The moon: Stands for the “moon mission”.
The red arrows: Stands for the electric fields we’re going to measure.
The three big stars: Stands for Apollo1, they gave their lives so that the research of the moon could take off.
The six little stars: Stands for our six project teams.
The northern lights: Stands for that we’re working with this in the north.
The wolf: Stands for “ULV” = Umeå Lunar Venture.
The horizon: Stands for the Earth.
The gold border: Honors people who have passed away and contributed to space science.

Låt oss presentera…

Äntligen är introduktionsfilmen klar och publicerad på vår Youtube-kanal! I filmen introducerar vi vad projektet handlar om och arbetet bakom. I början av filmen kan ni även se den nya officiella mission patch för Umeå Lunar Venture som vi kommer berätta mer om i ett senare inlägg. Missa inte det!

//Finally the introduction movie is here and published on our Youtube channel! In the video we are introducing the project and the work behind it. In the beginning you can spot the new official mission patch for Umeå Lunar Venture, and in the next post you can read all about it.

Glad midsommar!

midsommar_by_denlinnea-da7q36g

Idag firar vi midsommar, en dag att umgås tillsammans med nära och kära, äta god mat och njuta av solen. (förhoppningsvis)

Det är omkring denna tid som sommarsolståndet inträffar, detta år skedde det den 20:e juni (kl 22:34 mer exakt). Det är på denna tidpunkt som jordens axel lutar som mest mot solen. Detta är anledningen till varför dagarna känns så långa och solen nästan aldrig går ner här i norr.

Ha en trevlig dag!

//Today we are celebrating midsummer, a day to enjoy good company, food and the sun (hopefully).

Around this time the summer solstice occurs and this year it were on the 20th (at 22:34 to be exact). It is at this point that the rotational axis of the earth is the most inclined towards the sun. And that is why the days seems so long and the sun never seems to set here in the north.

Have a great day!

Elektronik – v25

el_1
Figur 1: Här ser vi vår strömförsörjningskrets.

Under veckan har teamet monterat ihop den första versionen av strömförsörjningskretsen och sett att det verkar fungera bra! Nästa version med bättre säkringskretsar har ritats upp och planeras att byggas till veckan.

Motorerna har kopplats till vår strömförsörjningskrets för att testa hur belastningen ser ut vid start och stopp, och om några åtgärder måste vidtas för att jämna ut spänningen. Vi har även börjat kika lite på kommunikation mellan mikrokontrollers för att kunna simulera hur kommunikationen till mätinstrumentet kommer fungera senare.

Hela veckan veckan har vi kämpat på med att förstå oss på detta aber till utvecklingsverktyg och provat både olika operativsystem, programmerare och böner. Det ser dock ut att ljusna och till veckan hoppas vi kunna få en lampa att blinka. Mot framtiden!

//The team has assembled the first version of the electrical distribution circuit, and it seems to work well! The next version will feature a more robust system for protecting the sensitive electronic instruments. This next version will be built next week when we recieve the necessary components.

The motors have been connected to our electrical distribution circuit to test how much power is drawn during startup. The output signal from the circuit is also monitored to make sure the signal is even. We may have to take steps to smooth out the signal if it is too uneven. We’ve also begun looking at the communication between two microcontrollers to simulate how things are going to work with the final prototype.

We have struggled all week trying to understand this mystical development tool. We have tried using different operating systems, programmers, and prayers. A glimmer of hope remains however, and next week we hope to be able to get a LED to flash. To the future, and beyond!

Experiment – v25

ex_1
Figur 1: Field millen.

Under veckan så har vi byggt ihop den nya field millen med delarna vi fått av verkstaden. Vi har även byggt en Faraday-bur som skärmar av det externa elektriska fältet vid mätningar som gör att vi endast mäter det elektriska fält vi skapar själva. Vi har även förberett ett program som ska behandla datan vi får ut av mätaren och börjat kolla på hur vi ska göra detta på månen.

//During this week we have built the new field mill with the parts we got from the Construction team. We have also built a Faraday cage that shields the field mill from external electric fields during the measurements so that we only measure our known electric field that we create. We have prepared a program that analyze all our data from the field mill and have also started to see how we should do this on the moon.

PR & media – v25

IMG_9186

Den här veckan har det varit mycket fokus på designen av projektets alldeles egna mission patch. Introduktionsfilmen är nästan klar så planen är att den ska laddas upp på Youtube någon dag under nästa vecka. Vi har fortsatt fotografera för att dokumentera alla teamens arbete, vi hade en porträttfotografering för Space Science Sweden teamet och tog även en gruppbild med alla som deltar i projektet.

//This week there has been a lot of focus on the design for the project’s very own mission patch. The introduction video is almost completed so the plan is to upload it on Youtube someday during next week. We have continued taking photos for the documentation of all the teams’ work, we had a photo shoot taking new portraits of the Space Science Sweden team and also took a group photo of everyone included in the project.

Konstruktion – v25

kon_1kon_2
Figur 1: En första prototyp från 3D-printade delar.
Figur 2: Inspiration för designen av saxlyften kom från en saxlyft som används som labbutrustning.

Sent i förra veckan fick vi lite ny information om kubens position på landaren, och med det, nya problem att lösa. En solcell är oroande nära e-fältsmätaren, vilket skulle kunna orsaka att sensorn mäter fel elektriskt fält. För att motverka detta började vi fundera på att höja kuben ovanför landaren och vår lösning var en saxlyft. Det är saxlyften och dess integration inuti kuben som vi arbetat med denna vecka.

Samtidigt som vi jobbade i Inventor med saxlyften började vi 3D-printa de delar som vi ska använda för vår första prototyp.

//Late last week we got some new information about the cube’s position on the lunar lander, and with that some new problems to solve. A solar cell is worryingly close to the electric field-sensor, which might cause the sensor to detect the wrong electric field. To combat this, we discussed raising the whole cube off from the lander. To do this we considered a scissor lift, and it is the integration of a scissor lift into the cube that we have been working on this week.

Simultaneously as we have been working in Inventor with the scissor lift we have begun 3D-printing the parts that we are going to use for a first prototype.

Simulering – v25

sim_1
Figur 1: På bilden ser vi Field millen och mesh-elementen.

Det har varit en hektisk vecka i simuleringsgruppen. Tills i fredags verkade allt gå på räls tills det att ingenting fungerade och vi inte visste varför. Business as usual can man säga, så inget att oroa sig över. Fokus i veckan har då varit att förstå varför saker beter sig som dom gör och hur vi arbetar kring det. Det har handlat om att se till att värden är korrekta och varför dom är det. Mesh (indelning av domänen vi beräknar saker på) har varit ett stort fokus och vi har gjort små förbättringar varje dag. Finare mesh betyder också mer beräkningskraft något som vi håller på att lösa. För tillfället kör vi simuleringar parallellt på flertalet datorer men ska i nästa vecka förhoppningsvis flytta över dessa på en mer kraftfull server. Då ska vi även fått fram bra resultat på landaren med sensor och hur E­fälten ser ut. Datat från detta ska göra det möjligt att börja arbeta på en algoritm som tar ut storlek och riktning på det elektriska fältet. Förra veckans bild var kanske det tråkigaste man kan visa, så denna vecka tog vi en bild på meshningen över sensorn.

//This week has been a hectic one. As of last Friday everything seemed to go really good until nothing was right and we didn’t understand why. This is usually the case so this week has been all about understanding why things behave as they do. It has been all about getting the proper values and making sure they are correct and why they are correct. Meshing has gotten lots of attention (dividing the simulation domain in small volume elements) and we are taking small steps every day in making the simulation more detailed. Finer meshing also requires more computing power, and we are now at the point where we are splitting the simulations on 3-6 desktop computers.

As of next week our hope is to do the simulations on a local server that has a lot more computing power. At the beginning of next week we should have some good results on the lander with a detailed sensor placed on it. Data from this should make it possible to start creating algorithms that uses the sensor data to extract the magnitude and direction of the electric field.

Team ULV!

Det krävs många personer för att få det här projektet att gå framåt och här är vi alla samlade. Alla är glada och taggade på projektet och att arbeta på det tillsammans!

//It takes a lot of people to make this project happen and here we all are gathered. Everyone is very happy and excited for the project and to work with this together.

Faraday-bur och solceller

con_scli

Det är ännu en underbar dag här med Umeå Lunar Venture-projektet!

Team Konstruktion ska fortsätta skriva ut delar till prototypen och designa en saxlyft. Team Experiment ska bygga en Faraday bur för att mäta de elektriska fälten. De kommer även att montera ihop det nya mätinstrumentet och testa kopplingarna samtidigt. Team Elektronik har byggt färdigt två kretsar så de kan få fram rätt spänning. De kommer att programmera för det mesta men även försöka använda den riktiga mikrokontrollern.

Team Simulering arbetar med att rotera de elektriska fälten i olika riktningar för att mäta dem. De har lagt till solceller på instrumentet och testar om det kommer störa de elektriska fälten eller inte. Team PR & media förbereder sig för att fotografera alla som deltar i projektet samt med att marknadsföra projektet på de sociala medierna.

//It is another lovely day on the Umeå Lunar Venture!

The Construction team are printing parts for the prototype and designing a scissor lift. The Experiments team are building a Faraday cage to measure the electric fields. They are also mounting the new measuring instrument and testing the couplings when mounting the prototype. The Electronics team have finished building two circuits to find out the right voltage. They are mainly programming and are preparing to use the real microcontroller today.

The Simulation team are working with rotating the electric fields in different directions to measure it. They have added solar cells to the instrument and they are testing to see if it will disturb the electric fields or not. The PR & media team are preparing to take pictures of everyone participating in the Umeå Lunar Venture, they are also working a lot with marketing the project on social medias.