Team IT

it_blogg

Att underhålla ett projekt som Umeå Lunar Venture för definitivt med sig utmaningar när det handlar om data. De interna grupperna måste fungera smärtfritt mellan varandra och externa parter och partners är också involverade i projektet. System som filhantering, ärendehantering, samarbetsverktyg och även den här hemsidan är viktiga delar för projektet. Från början fanns det inget team IT men ganska snabbt märktes det att det var något som skulle förbättra projektets interna arbete. Än så länge har vi i team IT snart flyttat över allt från den gamla hemsidan till den nya, samt skapat ett system som gör det enklare att dela filer samt arbeta via cloud. Just nu är vår uppgift att lösa buggar, stödja användarna och bygga nya system.

Sidhuvud – Från vänster: Petter Karkea, Peter Lundberg.

//Running a project like Umeå Lunar Venture undoubtedly causes some challenges when it comes to information. The internal groups needs to work efficiently with each other and external parts and partners are also involved in the project. Systems like file storage, issue tracking, collaboration tools and even this website are important components to the project. Originally, there was no IT-group but it soon became clear that this was something that would improve the projects internal work as well as the general awareness of the project. So far, the IT-group have almost finished the migration of the old website to this new one as well as setup a project broad user account system that works with the project cloud and the file storage. As of now, their task is to iron out bugs, supporting users and build new systems.

Header – From the left: Petter Karkea, Peter Lundberg.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *