Team Konstruktion

konstruktion1
Figur 1: Den första prototypen av kuben. Denna var gjort utav plast och visar endast dimensionerna som den färdiga kuben kommer ha.
Figur 2: Skakbordet (svarta lådan) med utrustningarna som krävdes för mätningarna av g-kraften.

kon_3
Figur 3: Närbild på skakbordet med plattformen och vikterna fastspända. Till vänster syns accelerometern som tillslut fungerade som den skulle. 

Mycket har hänt under de två första veckorna. De första dagarna gick åt till planering och allmän byråkrati, men efter att allt detta var klart så kickade projektet igång på allvar. Den första uppgiften vi hade att utföra var att planera och bygga ett skakbord som kan testa hållbarheten på vår kub. Efter lite diskussion och informationsinsamlande bestämde vi oss för att den bästa lösningen var att konvertera en subwoofer­-högtalare till det skakbord vi behövde.

Så började vi vår jakt på en passande högtalare. Efter ett besök hos Ljudbyggarna i Umeå så blev vi lovade en gratis(!) högtalare som hade ett litet fel som dock var lätt fixat. Under tiden som vi väntade på att få vår högtalare så började vi arbeta på ett sätt att mäta den kraft som vi kunde få från vårt improviserade skakbord. Vi skaffade fram en accelerometer som vi kunde mäta g­-kraften med och började programmera kod att interagera med den.

När vår subwoofer anlände så började vi bygga om den till det skakbord vi ville ha. Den fick stödjande träben och vi kopplade diverse utrustning till den så att vi kunde kontrollera strömmen och frekvensen som högtalaren fick. Inuti konen på högtalaren så limmade vi fast ett rör med platta som vi kunde skruva fast testobjekt på. Efter att allt var klart så testade vi skakbordet med olika vikter på och det visade sig fungera bra. Vi hade lite problem med vår accelerometer som visade sig vara för svag, men efter att ha bytt den ett par gånger så fixade det sig.

Vår nästa uppgift blir att skapa en 3D­-modell av en mer detaljerad version av själva lådan så att vi ser hur de olika delarna ska se ut och passa ihop innan vi börjar konstruera bitarna.

Sidhuvud – Övre raden från vänster: Dan Åman, Jonathan Jonsson. 
Nedre raden från vänster: Joakim Rydman, Folke Vesterlund, Linus Beccau, Malin Pettersson.

//A lot has happened during the first two weeks. Our first task was to arrange and build a shaking table which would test the endurance of our cube. After a bit of discussion and research, we decided that the best solution would be to use a subwoofer as the shaking table we needed.

And so our search for the ultimate speaker had started. We visited Ljudbyggarna here in Umeå and they let us have one of their speakers for free (!). It did have a small problem (loose wires) but it was easy to fix. During this process we also had time to think about how we were going to measure the force we could get from our improvised shaker table. We got a hold off an accelerometer which we could use to measure the g-force and from there we could start building the shaking table.

We started converting the subwoofer as soon as it arrived. Wooden legs were attached to it for support and equipment was attached to it so that we could control both the electricity and frequency supplied to the speaker. We glued a small pipe to the inside of the cone of the speaker and bolted a plate to the pipe that could work as a platform where we could fasten test objects. When this was done we could begin testing the shaking table. We did this using different weights and everything showed up to be working smoothly. The only problem we had was that our accelerometer turned out to be a bit too weak, but after replacing it a couple of times we solved the problem.

Our next task will be to create a 3D computer model of a more detailed version of the cube to see how the different parts will look before actually constructing the real parts for it.

Header – Top from left: Dan Åman, Jonathan Jonsson.
Bottom from left: Joakim Rydman, Folke Vesterlund, Linus Beccau, Malin Pettersson.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *