Mission patch

Detta är Umeå Lunar Ventures officiella mission patch!

Betydelse och symbolik
Månen: Står för uppdraget på månen.
Röda pilarna: Står de elektriska fälten som ska mätas.
Tre stora stjärnor: Står för Apollo1, de gav sina liv så att utforskandet av månen kunde ta sin början.
Sex små stjärnor: Står för våra sex projektgrupper.
Norrskenet: Står för att projektet utvecklas i Norden.
Vargen: Står för ”ULV” = Umeå Lunar Venture.
Horisonten: Står för Jorden.
Den gyllene kanten: Hedrar avlidna personer som bidragit till rymdforskningen.

//This is the official Mission Patch for Umeå Lunar Venture!

Meaning and symbolism
The moon: Stands for the “moon mission”.
The red arrows: Stands for the electric fields we’re going to measure.
The three big stars: Stands for Apollo1, they gave their lives so that the research of the moon could take off.
The six little stars: Stands for our six project teams.
The northern lights: Stands for that we’re working with this in the north.
The wolf: Stands for “ULV” = Umeå Lunar Venture.
The horizon: Stands for the Earth.
The gold border: Honors people who have passed away and contributed to space science.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *