Konstruktion – v26

kon_1
Figur 1: Här har vi prototypen, även kallad kuben.

kon_2
Figur 2: Här byggs prototypen i aluminium.

Den här veckan har team Konstruktion jobbat med nya designlösningar för kuben, där en ny prototyp i aluminium med nedsänkta skruvar ska byggas. Planen är att prototypen ska vara färdigtillverkad inom två veckor så att ett stresstest på kuben ska kunna köras. Stresstestet kommer genomföras på skakbordet, som vi också jobbat med att göra i ordning. Förutom att byta kablar och gömma kontakter, så har en kondensator kopplats in för att förhindra strömdippar under tiden bordet körs. Samtidigt så har teamet jobbat med att trycksätta skakbordet. Problemet är att högtalarelementet tyngs ner av större tyngder, vilket försvårar dess förmåga att vibrera uppåt och neråt eftersom det då börjar slå ner i högtalarens botten. För att åtgärda detta försöker vi täta högtalaren och sen höja trycket inne i lådan med hjälp av tryckluft. Detta ska då trycka upp högtalarelementet och kompensera för tyngderna på bordet.

//This week the Constructions team’s been working on new designs for the cube, where a new prototype in aluminum with recessed screws is being built. The plan is that the prototype will be done within two weeks so a stress test on the cube can be conducted. The stress test will be run on the shaker table which has been improved by changing cables and hiding contacts. A capacitor has also been connected to the shaker tables power supply to prevent current drops while it is running. Meanwhile, our team have been working to pressurize the subwoofer box. The problem is that when heavy things are placed upon the shaker table, the speaker element is weighted down so that it starts hitting the bottom of the subwoofer box when the shaker table is run. To adjust this, we will pressurize the subwoofer box with compressed air. This will then press the speaker element upwards and compensate for the weights placed on the shaker table.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *