Du är inbjuden!

ulvinnovationfair-omslag-event

Hej!

Den 17 november är det dags för Umeå Lunar Venture Innovation Fair som är ett öppet evenemang för alla. Ta med dina vänner och kom och träffa Månrovern och lyssna på hur vi blev ett av de största rymdprojekten i Sverige.

Umeå Lunar Venture är ett samarbete mellan den ideella organisationen Space Science Sweden och Umeå universitet. Vårt huvudmål är att sätta Sveriges första vetenskapliga instrument på månen i slutet av nästa år. Just nu förbereder vi mätningsinstrumentet för fullt!

Innovationsmässan är en chans för den som är intresserad av att lära sig mer om vårt arbete. Du får en chans att träffa Månrovern som kommer ta oss till månen och dennes skapare (Part-Time Scientists) som kommer hela vägen från Tyskland. Och självklart kommer våra studenter från Teknisk Fysik finnas på plats!

Nedan kan du se programmet för dagen och kvällen. Bjud in dina vänner och hjälp oss att sprida ordet!

Anmäl dig till vårt Facebook evenemang!

//Hello!

The Umeå Lunar Venture Innovation Fair is happening and it’s an open event for everyone. Bring your friends and come and meet the Moon Rover and hear about how we became one of the biggest space projects in Sweden.

Umeå Lunar Venture is a partnership between Space Science Sweden and Umeå University. Our main goal is to put Swedens first scientific experiment on the moon in the end of next year. And as you know we are currently preparing the measuring instrument at full speed to make this happen!

The Innovation Fair is a opportunity for anyone who is interested in learning more about our work. You will get the chance to meet the Moon Rover that is taking us to the moon and it’s creators (Part-Time Scientists) who is coming all the way from Germany. And of course the students from the engineering and physics programme will be there!

Down below you can see the programme for the day and evening. Feel free to invite your friends and help us spread the word!

Attend the Facebook event here!//

poster-program_svenska

 

ForskarFredag 2016

Hej!

Som några av er kanske redan vet besökte vi ForskarFredag för några veckor sedan. ForskarFredag är ett öppet hus för allmänheten där tanken är att bli inspirerad av forskning och vetenskap. Vi var där för att berätta om Umeå Lunar Venture, månen och de elektriska fälten. Nedan kan ni se några foton från dagen.

//Hello!

As some of you might already know we attended ForskarFredag a few weeks ago. ForskarFredag is an open house event for the public to attend and get inspired by science. We were there and talked about our mission Umeå Lunar Venture, the moon and the electric fields that we are exploring. Here are some photos from the day.

_mg_1440

_mg_1348

_mg_1300

_mg_1313

_mg_1311

_mg_1286

_mg_1324

_mg_1439

_mg_1429

_mg_1423

_mg_1294

_mg_1263

blogg

_mg_1432

_mg_1352

_mg_1357

_mg_1395

_mg_1273

_mg_1269

ADC-kort, vakuumtest & mediabesök

Hej!
Det var ett tag sedan vi skrev någonting, men här kommer en uppdatering om vad som har hänt i projektet sedan dess.

Förra veckan blev ADC-kortet klart. Det är ganska tätt, som man kan se på bilden nedan:

acd-battery
ADC-kort bredvid 9V-batteri. Sex analoga kanaler bandpass-filtreras och samplas.

_mg_2320

Vi har gjort tester i vakuum för att se om förskjutningen vi har haft beror på statisk laddning av rotorn vid rotation i luften. Resultatet blev en något lägre förskjutning (med ca 10%), vilket indikerar att friktionsladdning inte är den största boven. Vi har några andra tankar om detta, men mer om detta i ett annat inlägg.

Vi har fått en ny motor i rostfritt stål. Anledningen för detta är för att försöka undvika statisk laddning på rotorn eftersom aluminium oxcide isolerar. Vi hoppas att en rostfri rotor kommer förhindra detta, och att det även kommer hjälpa oss i vårt pågående arbete med att förbättra jordningen.

_mg_2323

En morgon fick vi besök i labbet från SVT (Sveriges Television). De filmade ett kort inslag för kvällsnyheterna. Du kan läsa deras inslag här.

nmkjhnj

_mg_2311

_mg_2305

_mg_2302

På torsdag den här veckan kommer några från Umeå Lunar Venture teamet flyga till Göteborg för att gå på Fysikdagarna 2016 på Chalmers tekniska högskola. Förberedelser för resan är i full gång! Vi kommer skriva ett inlägg om denna upplevelse senare. Glöm inte att prenumerera via RSS och följa oss på Instagram och Facebook för de senaste uppdateringarna!

//Hello!

It´s been a couple of weeks since we last wrote. Here is an update of what has happened in the project so far.

We have also done some tests in vacuum to see if the offset we’ve been having is due to static charging of the rotor when rotating in air. The result was a slightly lower offset (by about 10%), indicating that friction charging is not the main culprit. We have some other ideas, more on this in a later post.

We had a new rotor made in stainless steel. The reason is to try to avoid static charges sitting on the rotor, since aluminium oxide is an insulator. The hope is that a stainless rotor will prevent this, and so is part of our ongoing work with improving grounding.

One morning we also had a visit from SVT (Swedish Television) in our lab. They shot a short report for the evening news. You can read their story here (in Swedish).

On Thursday this week some of the students from the Umeå Lunar Venture crew are flying to Gothenburg to attend the Fysikdagarna conference at Chalmers University of Technology. Preparations for the trip are at full speed! We will write about the experience in a later post. Remember to subscribe via RSS and follow our Instagram and Facebook accounts for instant updates!

Sensorkort, elektroplätering & statisk elektricitet

Hej!

Veckan som var gick väldigt fort, kanske för att det var ganska hektiskt och mycket att tänka på. Förutom att vara i labbet och jobba med instrumentet så kräver ett stort projekt som detta en hel del tid framför datorn. Det är många spännande event i framtiden som kräver en hel del planering och organisering, vi kommer berätta mer om allt detta när det närmar sig.

Förra veckan fick vi nya sensorkort samt en väl efterlängtad instrumentförstärkare med kontrollerbar förstärkning (AD8253). Med maximal förstärkning får vi en bra 600mV signal med en fältstyrka på omkring 300V/m. Med en referens volt på 2,5V och ADC störning omkring  5.5 µV (ADS1274) så borde vi kunna mäta fält upp till 1.25MV/m och ner till 2.75 mV/m (förutsatt ingen extra störning). I andra ord, 8½ digits of dynamic range.

Vi började även experimentera med elektroplätering. Elektroplätering är en teknik där man belägger en metal med ett tunt lager av en annan metal på den första. Det görs ofta för att ge den undre, ofta billigare metallen, bättre egenskaper för att klara av olika förhållanden. Exempelvis att klara sig mot oxidering, klara av strömledning bättre eller få bättre värmeisolerings förmågor. Denna teknik har använts länge och är vanlig inom bilindustrin. De stora, blanka stötfångarna på äldre Amerikanska bilar är chrome pläterade. Detta har då gjorts ovanpå billigare metaller, järn, i syfte att ge bilen en rostskyddad beläggning, och såklart för designens skull. Vi, å andra sidan, experimenterar med att belägga vår aluminium struktur med koppar samt i framtiden nickel och guld. Detta har två syften. Ett, vi vet att slutarplattan på sensorn är täckt av ett lager aluminiumoxid vilken fungerar som en isolator och skapar en statisk laddning. Detta i sin tur ger oss en offset i data från själva sensorn. Nummer två, vi behöver täcka strukturen i guld på grund av termiska skäl.

Som vi skrev i ett tidigare inlägg så var vi på ForskarFredag denna Fredag. Eventet hade en något yngre målgrupp. Så denna vecka som var har även handlat mycket om att fundera ut hur man förklarar det vi håller på med i en något, förenklad, version. Det var faktiskt inte så lätt som man kanske kan tro och krävde att vi i teamet tillsammans tog fram våra mer pedagogiska sidor. Tillslut kom vi dock fram till en lämplig demonstration om statisk elektricitet. Demonstrationen innehöll en plastlåda, frigolit-nötter och en Van Der Graaf generator. Installationen var tänkt att demonstrera vad som händer med dammet på månen när det blir laddat av solen under dagen och av den kosmiska strålningen under natten. Plastlådan symboliserade  månen och hade ett lager aluminiumfolie i botten för att fungera som ”månytan”. I lådan hade vi frigolit-nötter som fick agera mån-damm. För att få frigoliten att sväva tog vi hjälp av Van Der Graafen och placerade denna ovanför, de nu laddade, nötterna vilket gjorde att dem drogs upp. När de väl rörde vid anoden, fråntogs laddningen och de föll ned mot botten igen för att bli laddade på nytt. Det verkade väldigt uppskattat bland både de yngre och de äldre. Ifall du följer vårt Instagram-konto (@spacesciencesweden) så har du möjligtvis redan sett uppdateringar från kvällen. Vi hade några från PR teamet med oss, som filmade och fotade under eventet. En sammanfattning i form utav bilder och film kommer upp på bloggen snart!

blogg

//Hello!

Last week we got new sensor amplifier cards plus some much-awaited instrument amplifiers with pin controllable gain (AD8253). With maximum amplification we get a nice, strong 600 mV signal for a field strength of around 300 V/m. With a reference voltage of 2.5 V and ADC noise around 5.5 µV (ADS1274) this means we should be able to measure fields up to 1.25 MV/m down to 2.75 mV/m (assuming no extra noise). In other words, 8½ digits of dynamic range.

We have also started experimenting with electroplating. Electroplating is the technique of coating one metal with a thin layer of another metal on-top of the first one. Mostly it is done to give the first, often cheaper metal, better characteristics to withstand oxides, or to give it other properties such as better electric conductivity or thermal insulating capabilities. It has been used for a long time and primarily we get in contact with it in the auto industry. The big, shiny bumpers of older American cars is chrome-plated. This has been done on-top of a cheaper metal, iron, in order to give it and rustproof coating and, of course, for the design. We on the other hand is experimenting in coating our aluminum structure with copper and in the future nickle and gold. This has two purposes. One, we know that the shutter-plate of the sensor is covered by a layer of aluminum oxide and this is acting like an insulator and builds a static charge. This in turn is giving us an offset in the data from the sensor it self. Secondly, we need to gold coat the structure for thermal reasons.

As we wrote in a earlier post we attended ForskarFredag, an EU supported international event, this Friday. The event is targeted towards a younger audience. So this week have also been much about figuring out how to explain what we do in a rather simplified way. It was actually not as easy as you may think and demanded the group to summon all of our pedagogical skills and a bit of guesswork, but eventually we came up with a demonstration about static electricity. It contained a plastic box, styrofoam packaging peanuts and a Van Der Graaf generator. The setup was designed to show what happens to the dust on the lunar surface when it gets charged by the sun during the day and the cosmic radiation during the night. The plastic box was our mini moon and had a sheet of aluminum foil in the bottom to act as a “lunar-ground”. On-top of this we had the packaging peanuts as stand-in lunar dust. To get the peanuts to levitate we took the anode of the Van Der Graaf generator an placed it above the, now charged, peanuts and let them levitate. Once they touch the anode, they dissipate their charge and fall down towards the ground and gets recharged again.  It seemed pretty appreciated by the children, and also by the adults. If you are following our Instagram account (@spacesciencesweden) you may already have seen some content from the evening. We had a couple from our PR team with us, whom were filming and took a lot of photos. A summary of the event will be up on the blog soon!