Inlägg

Mission patch

Detta är Umeå Lunar Ventures officiella mission patch!

Betydelse och symbolik
Månen: Står för uppdraget på månen.
Röda pilarna: Står de elektriska fälten som ska mätas.
Tre stora stjärnor: Står för Apollo1, de gav sina liv så att utforskandet av månen kunde ta sin början.
Sex små stjärnor: Står för våra sex projektgrupper.
Norrskenet: Står för att projektet utvecklas i Norden.
Vargen: Står för ”ULV” = Umeå Lunar Venture.
Horisonten: Står för Jorden.
Den gyllene kanten: Hedrar avlidna personer som bidragit till rymdforskningen.

//This is the official Mission Patch for Umeå Lunar Venture!

Meaning and symbolism
The moon: Stands for the “moon mission”.
The red arrows: Stands for the electric fields we’re going to measure.
The three big stars: Stands for Apollo1, they gave their lives so that the research of the moon could take off.
The six little stars: Stands for our six project teams.
The northern lights: Stands for that we’re working with this in the north.
The wolf: Stands for “ULV” = Umeå Lunar Venture.
The horizon: Stands for the Earth.
The gold border: Honors people who have passed away and contributed to space science.

Låt oss presentera…

Äntligen är introduktionsfilmen klar och publicerad på vår Youtube-kanal! I filmen introducerar vi vad projektet handlar om och arbetet bakom. I början av filmen kan ni även se den nya officiella mission patch för Umeå Lunar Venture som vi kommer berätta mer om i ett senare inlägg. Missa inte det!

//Finally the introduction movie is here and published on our Youtube channel! In the video we are introducing the project and the work behind it. In the beginning you can spot the new official mission patch for Umeå Lunar Venture, and in the next post you can read all about it.