Inlägg

ADC-kort, vakuumtest & mediabesök

Hej!
Det var ett tag sedan vi skrev någonting, men här kommer en uppdatering om vad som har hänt i projektet sedan dess.

Förra veckan blev ADC-kortet klart. Det är ganska tätt, som man kan se på bilden nedan:

acd-battery
ADC-kort bredvid 9V-batteri. Sex analoga kanaler bandpass-filtreras och samplas.

_mg_2320

Vi har gjort tester i vakuum för att se om förskjutningen vi har haft beror på statisk laddning av rotorn vid rotation i luften. Resultatet blev en något lägre förskjutning (med ca 10%), vilket indikerar att friktionsladdning inte är den största boven. Vi har några andra tankar om detta, men mer om detta i ett annat inlägg.

Vi har fått en ny motor i rostfritt stål. Anledningen för detta är för att försöka undvika statisk laddning på rotorn eftersom aluminium oxcide isolerar. Vi hoppas att en rostfri rotor kommer förhindra detta, och att det även kommer hjälpa oss i vårt pågående arbete med att förbättra jordningen.

_mg_2323

En morgon fick vi besök i labbet från SVT (Sveriges Television). De filmade ett kort inslag för kvällsnyheterna. Du kan läsa deras inslag här.

nmkjhnj

_mg_2311

_mg_2305

_mg_2302

På torsdag den här veckan kommer några från Umeå Lunar Venture teamet flyga till Göteborg för att gå på Fysikdagarna 2016 på Chalmers tekniska högskola. Förberedelser för resan är i full gång! Vi kommer skriva ett inlägg om denna upplevelse senare. Glöm inte att prenumerera via RSS och följa oss på Instagram och Facebook för de senaste uppdateringarna!

//Hello!

It´s been a couple of weeks since we last wrote. Here is an update of what has happened in the project so far.

We have also done some tests in vacuum to see if the offset we’ve been having is due to static charging of the rotor when rotating in air. The result was a slightly lower offset (by about 10%), indicating that friction charging is not the main culprit. We have some other ideas, more on this in a later post.

We had a new rotor made in stainless steel. The reason is to try to avoid static charges sitting on the rotor, since aluminium oxide is an insulator. The hope is that a stainless rotor will prevent this, and so is part of our ongoing work with improving grounding.

One morning we also had a visit from SVT (Swedish Television) in our lab. They shot a short report for the evening news. You can read their story here (in Swedish).

On Thursday this week some of the students from the Umeå Lunar Venture crew are flying to Gothenburg to attend the Fysikdagarna conference at Chalmers University of Technology. Preparations for the trip are at full speed! We will write about the experience in a later post. Remember to subscribe via RSS and follow our Instagram and Facebook accounts for instant updates!

Sensorkort, elektroplätering & statisk elektricitet

Hej!

Veckan som var gick väldigt fort, kanske för att det var ganska hektiskt och mycket att tänka på. Förutom att vara i labbet och jobba med instrumentet så kräver ett stort projekt som detta en hel del tid framför datorn. Det är många spännande event i framtiden som kräver en hel del planering och organisering, vi kommer berätta mer om allt detta när det närmar sig.

Förra veckan fick vi nya sensorkort samt en väl efterlängtad instrumentförstärkare med kontrollerbar förstärkning (AD8253). Med maximal förstärkning får vi en bra 600mV signal med en fältstyrka på omkring 300V/m. Med en referens volt på 2,5V och ADC störning omkring  5.5 µV (ADS1274) så borde vi kunna mäta fält upp till 1.25MV/m och ner till 2.75 mV/m (förutsatt ingen extra störning). I andra ord, 8½ digits of dynamic range.

Vi började även experimentera med elektroplätering. Elektroplätering är en teknik där man belägger en metal med ett tunt lager av en annan metal på den första. Det görs ofta för att ge den undre, ofta billigare metallen, bättre egenskaper för att klara av olika förhållanden. Exempelvis att klara sig mot oxidering, klara av strömledning bättre eller få bättre värmeisolerings förmågor. Denna teknik har använts länge och är vanlig inom bilindustrin. De stora, blanka stötfångarna på äldre Amerikanska bilar är chrome pläterade. Detta har då gjorts ovanpå billigare metaller, järn, i syfte att ge bilen en rostskyddad beläggning, och såklart för designens skull. Vi, å andra sidan, experimenterar med att belägga vår aluminium struktur med koppar samt i framtiden nickel och guld. Detta har två syften. Ett, vi vet att slutarplattan på sensorn är täckt av ett lager aluminiumoxid vilken fungerar som en isolator och skapar en statisk laddning. Detta i sin tur ger oss en offset i data från själva sensorn. Nummer två, vi behöver täcka strukturen i guld på grund av termiska skäl.

Som vi skrev i ett tidigare inlägg så var vi på ForskarFredag denna Fredag. Eventet hade en något yngre målgrupp. Så denna vecka som var har även handlat mycket om att fundera ut hur man förklarar det vi håller på med i en något, förenklad, version. Det var faktiskt inte så lätt som man kanske kan tro och krävde att vi i teamet tillsammans tog fram våra mer pedagogiska sidor. Tillslut kom vi dock fram till en lämplig demonstration om statisk elektricitet. Demonstrationen innehöll en plastlåda, frigolit-nötter och en Van Der Graaf generator. Installationen var tänkt att demonstrera vad som händer med dammet på månen när det blir laddat av solen under dagen och av den kosmiska strålningen under natten. Plastlådan symboliserade  månen och hade ett lager aluminiumfolie i botten för att fungera som ”månytan”. I lådan hade vi frigolit-nötter som fick agera mån-damm. För att få frigoliten att sväva tog vi hjälp av Van Der Graafen och placerade denna ovanför, de nu laddade, nötterna vilket gjorde att dem drogs upp. När de väl rörde vid anoden, fråntogs laddningen och de föll ned mot botten igen för att bli laddade på nytt. Det verkade väldigt uppskattat bland både de yngre och de äldre. Ifall du följer vårt Instagram-konto (@spacesciencesweden) så har du möjligtvis redan sett uppdateringar från kvällen. Vi hade några från PR teamet med oss, som filmade och fotade under eventet. En sammanfattning i form utav bilder och film kommer upp på bloggen snart!

blogg

//Hello!

Last week we got new sensor amplifier cards plus some much-awaited instrument amplifiers with pin controllable gain (AD8253). With maximum amplification we get a nice, strong 600 mV signal for a field strength of around 300 V/m. With a reference voltage of 2.5 V and ADC noise around 5.5 µV (ADS1274) this means we should be able to measure fields up to 1.25 MV/m down to 2.75 mV/m (assuming no extra noise). In other words, 8½ digits of dynamic range.

We have also started experimenting with electroplating. Electroplating is the technique of coating one metal with a thin layer of another metal on-top of the first one. Mostly it is done to give the first, often cheaper metal, better characteristics to withstand oxides, or to give it other properties such as better electric conductivity or thermal insulating capabilities. It has been used for a long time and primarily we get in contact with it in the auto industry. The big, shiny bumpers of older American cars is chrome-plated. This has been done on-top of a cheaper metal, iron, in order to give it and rustproof coating and, of course, for the design. We on the other hand is experimenting in coating our aluminum structure with copper and in the future nickle and gold. This has two purposes. One, we know that the shutter-plate of the sensor is covered by a layer of aluminum oxide and this is acting like an insulator and builds a static charge. This in turn is giving us an offset in the data from the sensor it self. Secondly, we need to gold coat the structure for thermal reasons.

As we wrote in a earlier post we attended ForskarFredag, an EU supported international event, this Friday. The event is targeted towards a younger audience. So this week have also been much about figuring out how to explain what we do in a rather simplified way. It was actually not as easy as you may think and demanded the group to summon all of our pedagogical skills and a bit of guesswork, but eventually we came up with a demonstration about static electricity. It contained a plastic box, styrofoam packaging peanuts and a Van Der Graaf generator. The setup was designed to show what happens to the dust on the lunar surface when it gets charged by the sun during the day and the cosmic radiation during the night. The plastic box was our mini moon and had a sheet of aluminum foil in the bottom to act as a “lunar-ground”. On-top of this we had the packaging peanuts as stand-in lunar dust. To get the peanuts to levitate we took the anode of the Van Der Graaf generator an placed it above the, now charged, peanuts and let them levitate. Once they touch the anode, they dissipate their charge and fall down towards the ground and gets recharged again.  It seemed pretty appreciated by the children, and also by the adults. If you are following our Instagram account (@spacesciencesweden) you may already have seen some content from the evening. We had a couple from our PR team with us, whom were filming and took a lot of photos. A summary of the event will be up on the blog soon!

Nu kör vi igen!

blogg_media

Hej!

Nu är det ett tag sen vi skrev sist, bloggen har haft ett litet uppehåll sen sommarkursen tog slut. Projektet är dock inte över utan arbetet fortsätter och bloggen kommer framöver att uppdateras åtminstone en per vecka! Vi ska försöka uppdatera så mycket vi kan om vad som händer i projektet. Tyvärr, som många andra stora projekt, så är vissa detaljer hemlighetsstämplade.

Just nu har det främst varit mycket möten inför framtida event och planering över det fortsatta arbetet med projektet. Studenternas involverande har varit en stor hjälp under sommaren och tanken är att det konceptet ska fortsätta. Dem har själva sagt att arbetet har varit en givande erfarenhet och väldigt lärorikt. Det är roligt att se att flera studenter vill fortsätta arbeta med och involvera sig i projektet framöver.

Projektet har sedan sist även uppmärksammats i flera olika medier, vilket är jätteroligt! Allt pressmaterial ska vi även fixa så att det finns lättillgängligt på hemsidan inom en väldigt snar framtid.

Tillsvidare kan ni kika in länkarna nedan:

Vk.se ”Umeågrupp siktar på månen”

Tv4 Nyheterna ”Svenskt experiment utforskar månen”

P4 Västerbotten ”Umeå Universitet siktar på månen”

Rymdkanalen.se ”Hobbyprojektet som ska till månen”

// Hi!

It’s been a while since we last wrote, the blog has had a small break now that the summer course has ended. However, the project is not over and from now on we will update the blog at least once a week. We will try to keep you as updated as possible. Unfortunately, we cannot share everything with you since some of the information is classified.

Right now we have been having a lot of meetings about future events and the continuation of the project. The summer course has been very helpful for the project and we feel like we want to continue the collaboration with the students of Umeå University. According to them the summer course has really taught them a lot and many of them wants to keep being involved in the project, which of course we see as a big plus!

If you’ve been attentive you might’ve noticed that the project has appeared in some media outlets here in Sweden. This is something we feel really proud about and therefore we are going to make a page on our website with all the press related material. This will make it easier to keep track of what the press has to say about the project. For now, you’ll have to settle with the links below. (swedish)

Vk.se ”Umeågrupp siktar på månen”

Tv4 Nyheterna ”Svenskt experiment utforskar månen”

P4 Västerbotten ”Umeå Universitet siktar på månen”

Rymdkanalen.se ”Hobbyprojektet som ska till månen”

 

Besök från TV4 Nyheterna

Hej allihopa!

Som några av er kanske vet så var TV4 Nyheterna här och hälsade på i början på augusti. De gjorde ett reportage om Umeå Lunar Venture och träffade några av oss som arbetar på projektet. Så om du är intresserad av att veta mer om projektet och lyssna på några av de fantastiska personerna som arbetar på ULV, kolla på det här.

//Hi everyone!

As some of you may already know, TV4 Nyheterna visited us in the beginning of August. They did a report about our current mission, Umeå Lunar Venture. So if you’re eager to know more about it and listen to some of the fantastic people working on the project, watch this.

NerdCon Umeå 2016

_MG_0639

_MG_0632

_MG_0626

_MG_0622

_MG_0619

_MG_0606

_MG_0602

_MG_0600

_MG_0596

_MG_0584

_MG_0577

_MG_0573

_MG_0571

IMG_8078

IMG_8046

IMG_8043

_MG_9394

_MG_9392

_MG_9377

_MG_9373

_MG_9366

_MG_9360

_MG_9355

_MG_9352

_MG_9349

IMG_8053

Vi fick möjligheten att sätta upp ett bås på NerdCon Umeå i år. Space Science Sweden och ett gäng studenter från universitetet infann sig och spenderade sin helg på konventet. Vi träffade en hel del trevliga människor som är intresserade av vår resa till månen. Syftet med detta var så att vi kunde sprida information om projektet samt träffa människor som skulle kunna vara intresserade av att följa oss. På bilderna ovan kan du se hur trevligt vi hade!

//We had the opportunity to set up a booth at NerdCon Umeå this year. The Space Science Sweden team and a few students from the university spent their weekend at the convent. We met a lot of nice people who were interested in our mission to the moon. Our purpose was to spread information about the mission and meet people who could be interested to follow our progress. In the pictures above you can see what a great time we had!

PR & Media – v29

pr_1

Förra veckan la vi en order på t-shirts med Umeå Lunar Ventures mission patch och nu har dem äntligen kommit. Alla som deltar i projektet ska få sin egen t-shirt och förhoppningsvis kommer det bli möjligt att köpa din egen på Space Science Swedens hemsida. Designprocessen för Space Science Swedens logotyp har fortsatt i full fart och härom dagen presenterade vi våra förslag för ledningen, så nu ligger beslutet i deras händer. Sen så har vi självklart fortsatt att dokumentera projektet och fotat de andra teamen. Under nästa vecka är vi inte så många på plats och då kommer det bli betydligt lugnare hos PR & Media, men självklart kommer vi fortsätta att uppdatera er om vårt fantastiska arbete.

//Last week we placed an order for a bunch of t-shirts with the Umeå Lunar Venture mission patch printed on them, and this week they finally arrived. Everyone who is participating in the project will get their own t-shirt and we hope it will be possible to purchase them online in the near future. The design process for the new logotype continued this week and the ideas have been presented to the Scube team. And of course we have documented the other teams work by taking lots and lots of photos. Next week we’re not fully staffed here att PR & Media and things are going to cool down a bit, but we’re still going to update you on our magnificent work of coure!

PR & Media – v28

pr_1

Det första vi gjorde denna vecka var att släppa en ny film, en typ av teaser till projektet på vår Youtubekanal, in och prenumerera nu! Därefter har mycket av fokuset legat på att skapa en logga till Space Science Sweden. Vi ska försöka skapa massvis med varianter och iterationer som de sedan får välja mellan. Vi var också och fotade lite fler bilder på prototypen för mätinstrumentet för att kunna göra en animation som går igenom dess olika iterationer.

//We started off this week by uploading a new video, a kind of teaser to show off the project, to our Youtube channel, go subscribe now! Also, a lot of focus has been put into creating a logo for Space Science Sweden. We are trying to make a whole lot of different versions and iterations which we later will present to the Scube team and let them decide which one they want. We have also taken some new photos of the prototype so that we can make an animation that shows off it’s different iterations.

PR & Media – v27

pr_2
Figur 1: Kreativt arbete där vi skapar affischer.

Under den här veckan har PR & Media skickat ut pressmeddelanden till alla möjliga nyhets-byråer och vi lyckades få med projektet i Västerbottens-Kuriren. Läs artikeln här! Resten av veckan har vi arbetat fram ett gäng affischer som ska användas till något riktigt spännande som händer i slutet på juli. Vi har även varit och dokumenterat de andra projekt-teamens arbeten. Kommande vecka ska vi arbeta vidare med Space Science Swedens hemsida samt deras grafiska profil.

//During this week the PR & Media team has sent out press releases to different news agencys and we actually succeeded and got published in a local newspaper here in Umeå that’s called Västerbottens-Kuriren. Read the article here! We have also worked with posters that we’re going to need for something really exciting that’s happening by the end of this month. We’ve documented the other teams work and the coming week we’re continuing working with building Space Science Sweden’s website and graphfic profile.