Inlägg

Team ULV!

Det krävs många personer för att få det här projektet att gå framåt och här är vi alla samlade. Alla är glada och taggade på projektet och att arbeta på det tillsammans!

//It takes a lot of people to make this project happen and here we all are gathered. Everyone is very happy and excited for the project and to work with this together.

Faraday-bur och solceller

con_scli

Det är ännu en underbar dag här med Umeå Lunar Venture-projektet!

Team Konstruktion ska fortsätta skriva ut delar till prototypen och designa en saxlyft. Team Experiment ska bygga en Faraday bur för att mäta de elektriska fälten. De kommer även att montera ihop det nya mätinstrumentet och testa kopplingarna samtidigt. Team Elektronik har byggt färdigt två kretsar så de kan få fram rätt spänning. De kommer att programmera för det mesta men även försöka använda den riktiga mikrokontrollern.

Team Simulering arbetar med att rotera de elektriska fälten i olika riktningar för att mäta dem. De har lagt till solceller på instrumentet och testar om det kommer störa de elektriska fälten eller inte. Team PR & media förbereder sig för att fotografera alla som deltar i projektet samt med att marknadsföra projektet på de sociala medierna.

//It is another lovely day on the Umeå Lunar Venture!

The Construction team are printing parts for the prototype and designing a scissor lift. The Experiments team are building a Faraday cage to measure the electric fields. They are also mounting the new measuring instrument and testing the couplings when mounting the prototype. The Electronics team have finished building two circuits to find out the right voltage. They are mainly programming and are preparing to use the real microcontroller today.

The Simulation team are working with rotating the electric fields in different directions to measure it. They have added solar cells to the instrument and they are testing to see if it will disturb the electric fields or not. The PR & media team are preparing to take pictures of everyone participating in the Umeå Lunar Venture, they are also working a lot with marketing the project on social medias.

Team PR & media

pr_1pr_2
Figur 1 & 2: Redigering av introduktionsfilmen och vår marknadsföringsplan för de sociala medierna.

Det har blivit mycket planering för oss under de första två veckorna. Vi började tidigt med att fotografera alla projektteam. Sedan började vi producera en introduktionsfilm med intervjuer och annat material på projektteamens arbetsprocesser. Eftersom vårt mål är att nå ut till så många som möjligt bestämde vi oss för att skapa konton på olika sociala medier, som Facebook, Instagram, Youtube och 9gag. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med det här projektet och förhoppningsvis visa alla hur hårt alla arbetar för att få det här uppdraget att lyckas!

Sidhuvud – Från vänster: Victor Tällö, Yasmine Borg, Jesper Nyström, Linn Olsson, Linnea Lingebrandt.

//There has been a lot of planning during these first two weeks. We started right away with taking photos of all the groups. Then we began the process of making an introduction video with interviews and some other video content from the groups working progress. Since our goal is to reach out to the public we decided to create accounts on different social medias, such as Facebook (one for Space Science Sweden and one for Umeå Lunar Venture), Instagram, Youtube and 9gag. We are looking forward to continue with this project and hopefully show the public everyone’s hard work.

Header – From the left: Victor Tällö, Yasmine Borg, Jesper Nyström, Linn Olsson, Linnea Lingebrandt.

Team Simulering

sim_1

Den här veckan har simuleringsgruppen äntligen fått lite resultat. Förra veckan handlade huvudsakligen om att hitta referenser till kända uppställningar och hur olika objekt uppför sig i elektriska fält. Hörn och kanter har visat sig vara problematiskt och fungerar inte rätt, men så länge vi är medvetna om detta ska det inte påverka simuleringsresultaten.

När vi nu tror att de enklare fallen är under kontroll började vi simulera en enklare version av landaren och sensorn i olika fält. Många rotationer och iterationer senare har vi fått resultat som är rimliga.

Just att de är rimliga är både bra och dåligt, simuleringarna har visat vad vi trodde. När det kommer till månlandare, månen och elektriska fält är utbudet av litteratur ganska begränsat om det inte ligger och skräpar på en NASA-server någonstans (vilket det oftast gör).

Det mest spännande för tillfället är att få ta del av sensordesignen, att våra resultat påverkar design och användning.

Sidhuvud – Från vänster: Konrad Steinvall, Anton Bahrd, Emil Thorin, Amanda Krantz, Haidar Al-Naseri.

//So far the simulations has been telling us what we suspected, which is both good and bad. Since there isn’t much to reference to when it comes to lunar landers and their effect on electric field on the moon (if it’s not collecting dust in a NASA-server somewhere) we are on our own as of now and have to trust that we are making the right assumptions. This should be possible by preparing enough and not make any large errors (what I imagine like actually going to the moon is like).

The most interesting parts so far has been to take part in the design and improvement of the sensor, our simulations is affecting the way it’s used and designed, and right now if feels like we’re almost breaking physics, stay tuned to find out if we do!

Header – From the left: Konrad Steinvall, Anton Bahrd, Emil Thorin, Amanda Krantz, Haidar Al-Naseri.

Team Elektronik

el_3
Figur 1: Mikrokontrollern.

el_1
Figur 2: Motorstyrning och strömförsörjning.

Teamet har sånär bemästrat konsten att kontrollera de borstlösa motorer som ska användas i prototypen med hjälp av en mikrokontroller. Vi kan skicka kommandon för att styra hur fort och hur länge motorerna ska snurra, vilket kommer behövas när vi ska göra faktiska testmätningar.

Enheten som ska byggas består av många delar som behöver olika spänning, därför behöver vi fördela strömmen på ett lämpligt sätt. Från Part-Time Scientists landare kommer vi få en spänning som kommer variera mellan 20-30 V, medans de komponenter vi använder behöver 12V-5V. En strömförsörjningskrets har då designats för att hantera detta problem, genom att “plocka ner” den höga spänningen till de spänningar vi behöver. Vi har jobbat mot att skapa ett system som är både driftsäkert och stabilt genom att använda överspänningsskydd ifall något blir fel på landaren eller att det blir en kortslutning i vårt mätinstrument.

I rymden finns det strålning, och är det någonting som inte tycker om strålning så är det datorer och processorer. Därför planerar vi att använda en särskild strålningshärdad mikrokontroller som ska klara av den miljön som mätinstrumentet kommer befinna sig i på månen. En sådan processor är dock inte lika lätt att hantera som de billigare Arduino-korten som prototypen byggs med, så vi har börjat bekanta oss med utvecklingsmiljön/utrustningen man använder för att programmera en sådan.

Sidhuvud – Från vänster: Björn Ordoubadian, Sofi Backman, Charlie Pelland, Björn Algers, Björn Nygren.

//During the first two weeks of the summer course, we in the electronics group has successfully figured out how to control the brushless motors with a microcontroller. These components will be used in the prototype that will be built within the coming week. We can now send commands to the motor telling it how fast and how long it should spin, both which are necessary for testing the instrument later.

The final product will be composed of different parts that all require different voltages. Thus, we have to split the incoming voltage from Part Time Scientists (around 20-30 Volts) down to 3.3 V, 5 V, and 12 V. We have designed a circuit that solves this problem by “stepping down” the higher voltage to the lower voltages needed. We have put extra effort into making sure that the circuit has several fail-safes, which will prevent our electrical components from drawing too much power and potentially getting fried. We have also separated each part that draws power into its own circuit, which means that one failed component does not affect the operation of the others.

Computers and processors do not fare well in space, as the radiation present may cause them to short circuit and fail. We need to use special radiation hardened microcontrollers that can prevail in the conditions it will be facing on the moon. However, such a processor is not as easily worked with as the Arduinos we have been using, nor is it as cheap. As a result, we have been trying to familiarize ourselves with the conditions and hardware that we need to use eventually.

Header – From the left: Björn Ordoubadian, Sofi Backman, Charlie Pelland, Björn Algers, Björn Nygren.

Team IT

it_blogg

Att underhålla ett projekt som Umeå Lunar Venture för definitivt med sig utmaningar när det handlar om data. De interna grupperna måste fungera smärtfritt mellan varandra och externa parter och partners är också involverade i projektet. System som filhantering, ärendehantering, samarbetsverktyg och även den här hemsidan är viktiga delar för projektet. Från början fanns det inget team IT men ganska snabbt märktes det att det var något som skulle förbättra projektets interna arbete. Än så länge har vi i team IT snart flyttat över allt från den gamla hemsidan till den nya, samt skapat ett system som gör det enklare att dela filer samt arbeta via cloud. Just nu är vår uppgift att lösa buggar, stödja användarna och bygga nya system.

Sidhuvud – Från vänster: Petter Karkea, Peter Lundberg.

//Running a project like Umeå Lunar Venture undoubtedly causes some challenges when it comes to information. The internal groups needs to work efficiently with each other and external parts and partners are also involved in the project. Systems like file storage, issue tracking, collaboration tools and even this website are important components to the project. Originally, there was no IT-group but it soon became clear that this was something that would improve the projects internal work as well as the general awareness of the project. So far, the IT-group have almost finished the migration of the old website to this new one as well as setup a project broad user account system that works with the project cloud and the file storage. As of now, their task is to iron out bugs, supporting users and build new systems.

Header – From the left: Petter Karkea, Peter Lundberg.

Team Experiment

ex_1ex_2

Under veckan så har vi gjort tester på den gamla prototypen av mätinstrumentet. Vi har även försökt hitta lösningar på problem som kan uppkomma med mätinstrumentet på månen och andra problem som kan uppstå. Ett av de största problemen att lösa är att kunna mäta rotorns position på Field millen och hur vi ska analysera signalen vi mäter för att ge oss det korrekta värdet. Vi har även byggt en ny uppställning för att kunna skapa ett uniformt elektriskt fält, detta gjordes för att kunna veta att våran Field mill mäter det korrekta värdet. Vi har även skrivit ut en modell av en annan prototyp i 3D-skrivaren.

Sidhuvud – Från vänster: Mattias Tjernkvist, Simon Hedström, Kalle Sträng, Axel Andersson, Clayton Forssén.

//During this week we have tested the old prototype of the measurement instrument. We have also tried to solve different problems that might occur on the moon and other issues. One of the major tasks for now is to solve how we should measure the position of the rotor on the Field mill and how to analyze the signal we measure to get the correct values. A new device has been built for creating our own uniformed electric field with a known value of the field to know that our Field mill measures the correct value.

Header – From left: Mattias Tjernkvist, Simon Hedström, Kalle Sträng, Axel Andersson, Clayton Forssén.

Team Konstruktion

konstruktion1
Figur 1: Den första prototypen av kuben. Denna var gjort utav plast och visar endast dimensionerna som den färdiga kuben kommer ha.
Figur 2: Skakbordet (svarta lådan) med utrustningarna som krävdes för mätningarna av g-kraften.

kon_3
Figur 3: Närbild på skakbordet med plattformen och vikterna fastspända. Till vänster syns accelerometern som tillslut fungerade som den skulle. 

Mycket har hänt under de två första veckorna. De första dagarna gick åt till planering och allmän byråkrati, men efter att allt detta var klart så kickade projektet igång på allvar. Den första uppgiften vi hade att utföra var att planera och bygga ett skakbord som kan testa hållbarheten på vår kub. Efter lite diskussion och informationsinsamlande bestämde vi oss för att den bästa lösningen var att konvertera en subwoofer­-högtalare till det skakbord vi behövde.

Så började vi vår jakt på en passande högtalare. Efter ett besök hos Ljudbyggarna i Umeå så blev vi lovade en gratis(!) högtalare som hade ett litet fel som dock var lätt fixat. Under tiden som vi väntade på att få vår högtalare så började vi arbeta på ett sätt att mäta den kraft som vi kunde få från vårt improviserade skakbord. Vi skaffade fram en accelerometer som vi kunde mäta g­-kraften med och började programmera kod att interagera med den.

När vår subwoofer anlände så började vi bygga om den till det skakbord vi ville ha. Den fick stödjande träben och vi kopplade diverse utrustning till den så att vi kunde kontrollera strömmen och frekvensen som högtalaren fick. Inuti konen på högtalaren så limmade vi fast ett rör med platta som vi kunde skruva fast testobjekt på. Efter att allt var klart så testade vi skakbordet med olika vikter på och det visade sig fungera bra. Vi hade lite problem med vår accelerometer som visade sig vara för svag, men efter att ha bytt den ett par gånger så fixade det sig.

Vår nästa uppgift blir att skapa en 3D­-modell av en mer detaljerad version av själva lådan så att vi ser hur de olika delarna ska se ut och passa ihop innan vi börjar konstruera bitarna.

Sidhuvud – Övre raden från vänster: Dan Åman, Jonathan Jonsson. 
Nedre raden från vänster: Joakim Rydman, Folke Vesterlund, Linus Beccau, Malin Pettersson.

//A lot has happened during the first two weeks. Our first task was to arrange and build a shaking table which would test the endurance of our cube. After a bit of discussion and research, we decided that the best solution would be to use a subwoofer as the shaking table we needed.

And so our search for the ultimate speaker had started. We visited Ljudbyggarna here in Umeå and they let us have one of their speakers for free (!). It did have a small problem (loose wires) but it was easy to fix. During this process we also had time to think about how we were going to measure the force we could get from our improvised shaker table. We got a hold off an accelerometer which we could use to measure the g-force and from there we could start building the shaking table.

We started converting the subwoofer as soon as it arrived. Wooden legs were attached to it for support and equipment was attached to it so that we could control both the electricity and frequency supplied to the speaker. We glued a small pipe to the inside of the cone of the speaker and bolted a plate to the pipe that could work as a platform where we could fasten test objects. When this was done we could begin testing the shaking table. We did this using different weights and everything showed up to be working smoothly. The only problem we had was that our accelerometer turned out to be a bit too weak, but after replacing it a couple of times we solved the problem.

Our next task will be to create a 3D computer model of a more detailed version of the cube to see how the different parts will look before actually constructing the real parts for it.

Header – Top from left: Dan Åman, Jonathan Jonsson.
Bottom from left: Joakim Rydman, Folke Vesterlund, Linus Beccau, Malin Pettersson.