Inlägg

Du är inbjuden!

ulvinnovationfair-omslag-event

Hej!

Den 17 november är det dags för Umeå Lunar Venture Innovation Fair som är ett öppet evenemang för alla. Ta med dina vänner och kom och träffa Månrovern och lyssna på hur vi blev ett av de största rymdprojekten i Sverige.

Umeå Lunar Venture är ett samarbete mellan den ideella organisationen Space Science Sweden och Umeå universitet. Vårt huvudmål är att sätta Sveriges första vetenskapliga instrument på månen i slutet av nästa år. Just nu förbereder vi mätningsinstrumentet för fullt!

Innovationsmässan är en chans för den som är intresserad av att lära sig mer om vårt arbete. Du får en chans att träffa Månrovern som kommer ta oss till månen och dennes skapare (Part-Time Scientists) som kommer hela vägen från Tyskland. Och självklart kommer våra studenter från Teknisk Fysik finnas på plats!

Nedan kan du se programmet för dagen och kvällen. Bjud in dina vänner och hjälp oss att sprida ordet!

Anmäl dig till vårt Facebook evenemang!

//Hello!

The Umeå Lunar Venture Innovation Fair is happening and it’s an open event for everyone. Bring your friends and come and meet the Moon Rover and hear about how we became one of the biggest space projects in Sweden.

Umeå Lunar Venture is a partnership between Space Science Sweden and Umeå University. Our main goal is to put Swedens first scientific experiment on the moon in the end of next year. And as you know we are currently preparing the measuring instrument at full speed to make this happen!

The Innovation Fair is a opportunity for anyone who is interested in learning more about our work. You will get the chance to meet the Moon Rover that is taking us to the moon and it’s creators (Part-Time Scientists) who is coming all the way from Germany. And of course the students from the engineering and physics programme will be there!

Down below you can see the programme for the day and evening. Feel free to invite your friends and help us spread the word!

Attend the Facebook event here!//

poster-program_svenska

 

Besök från Discovery!

Hej!

Under en tid har vi planerat att Discovery skulle komma och besöka vårt labb och i onsdags kom de förbi. De gjorde ett reportage om projektet som kommer sändas inom en snar framtid (vi kommer länka har). Nedan ser ni bilder från deras besök.

//Hello everyone!

For some time we have been planning to have Discovery visit our lab and on Wednesday they came by. They did a report about the Umeå Lunar Venture project that will air in the near future (we will link it here). Anyway, here are some pictures from the their visit.

_mg_5537

_mg_5536

_mg_5555

_mg_5546

_mg_5542

_mg_5554

_mg_5548

_mg_5544

_mg_5539

_mg_5557-copy

_mg_5556-copy

 

ForskarFredag 2016

Hej!

Som några av er kanske redan vet besökte vi ForskarFredag för några veckor sedan. ForskarFredag är ett öppet hus för allmänheten där tanken är att bli inspirerad av forskning och vetenskap. Vi var där för att berätta om Umeå Lunar Venture, månen och de elektriska fälten. Nedan kan ni se några foton från dagen.

//Hello!

As some of you might already know we attended ForskarFredag a few weeks ago. ForskarFredag is an open house event for the public to attend and get inspired by science. We were there and talked about our mission Umeå Lunar Venture, the moon and the electric fields that we are exploring. Here are some photos from the day.

_mg_1440

_mg_1348

_mg_1300

_mg_1313

_mg_1311

_mg_1286

_mg_1324

_mg_1439

_mg_1429

_mg_1423

_mg_1294

_mg_1263

blogg

_mg_1432

_mg_1352

_mg_1357

_mg_1395

_mg_1273

_mg_1269

ADC-kort, vakuumtest & mediabesök

Hej!
Det var ett tag sedan vi skrev någonting, men här kommer en uppdatering om vad som har hänt i projektet sedan dess.

Förra veckan blev ADC-kortet klart. Det är ganska tätt, som man kan se på bilden nedan:

acd-battery
ADC-kort bredvid 9V-batteri. Sex analoga kanaler bandpass-filtreras och samplas.

_mg_2320

Vi har gjort tester i vakuum för att se om förskjutningen vi har haft beror på statisk laddning av rotorn vid rotation i luften. Resultatet blev en något lägre förskjutning (med ca 10%), vilket indikerar att friktionsladdning inte är den största boven. Vi har några andra tankar om detta, men mer om detta i ett annat inlägg.

Vi har fått en ny motor i rostfritt stål. Anledningen för detta är för att försöka undvika statisk laddning på rotorn eftersom aluminium oxcide isolerar. Vi hoppas att en rostfri rotor kommer förhindra detta, och att det även kommer hjälpa oss i vårt pågående arbete med att förbättra jordningen.

_mg_2323

En morgon fick vi besök i labbet från SVT (Sveriges Television). De filmade ett kort inslag för kvällsnyheterna. Du kan läsa deras inslag här.

nmkjhnj

_mg_2311

_mg_2305

_mg_2302

På torsdag den här veckan kommer några från Umeå Lunar Venture teamet flyga till Göteborg för att gå på Fysikdagarna 2016 på Chalmers tekniska högskola. Förberedelser för resan är i full gång! Vi kommer skriva ett inlägg om denna upplevelse senare. Glöm inte att prenumerera via RSS och följa oss på Instagram och Facebook för de senaste uppdateringarna!

//Hello!

It´s been a couple of weeks since we last wrote. Here is an update of what has happened in the project so far.

We have also done some tests in vacuum to see if the offset we’ve been having is due to static charging of the rotor when rotating in air. The result was a slightly lower offset (by about 10%), indicating that friction charging is not the main culprit. We have some other ideas, more on this in a later post.

We had a new rotor made in stainless steel. The reason is to try to avoid static charges sitting on the rotor, since aluminium oxide is an insulator. The hope is that a stainless rotor will prevent this, and so is part of our ongoing work with improving grounding.

One morning we also had a visit from SVT (Swedish Television) in our lab. They shot a short report for the evening news. You can read their story here (in Swedish).

On Thursday this week some of the students from the Umeå Lunar Venture crew are flying to Gothenburg to attend the Fysikdagarna conference at Chalmers University of Technology. Preparations for the trip are at full speed! We will write about the experience in a later post. Remember to subscribe via RSS and follow our Instagram and Facebook accounts for instant updates!

Sensorkort, elektroplätering & statisk elektricitet

Hej!

Veckan som var gick väldigt fort, kanske för att det var ganska hektiskt och mycket att tänka på. Förutom att vara i labbet och jobba med instrumentet så kräver ett stort projekt som detta en hel del tid framför datorn. Det är många spännande event i framtiden som kräver en hel del planering och organisering, vi kommer berätta mer om allt detta när det närmar sig.

Förra veckan fick vi nya sensorkort samt en väl efterlängtad instrumentförstärkare med kontrollerbar förstärkning (AD8253). Med maximal förstärkning får vi en bra 600mV signal med en fältstyrka på omkring 300V/m. Med en referens volt på 2,5V och ADC störning omkring  5.5 µV (ADS1274) så borde vi kunna mäta fält upp till 1.25MV/m och ner till 2.75 mV/m (förutsatt ingen extra störning). I andra ord, 8½ digits of dynamic range.

Vi började även experimentera med elektroplätering. Elektroplätering är en teknik där man belägger en metal med ett tunt lager av en annan metal på den första. Det görs ofta för att ge den undre, ofta billigare metallen, bättre egenskaper för att klara av olika förhållanden. Exempelvis att klara sig mot oxidering, klara av strömledning bättre eller få bättre värmeisolerings förmågor. Denna teknik har använts länge och är vanlig inom bilindustrin. De stora, blanka stötfångarna på äldre Amerikanska bilar är chrome pläterade. Detta har då gjorts ovanpå billigare metaller, järn, i syfte att ge bilen en rostskyddad beläggning, och såklart för designens skull. Vi, å andra sidan, experimenterar med att belägga vår aluminium struktur med koppar samt i framtiden nickel och guld. Detta har två syften. Ett, vi vet att slutarplattan på sensorn är täckt av ett lager aluminiumoxid vilken fungerar som en isolator och skapar en statisk laddning. Detta i sin tur ger oss en offset i data från själva sensorn. Nummer två, vi behöver täcka strukturen i guld på grund av termiska skäl.

Som vi skrev i ett tidigare inlägg så var vi på ForskarFredag denna Fredag. Eventet hade en något yngre målgrupp. Så denna vecka som var har även handlat mycket om att fundera ut hur man förklarar det vi håller på med i en något, förenklad, version. Det var faktiskt inte så lätt som man kanske kan tro och krävde att vi i teamet tillsammans tog fram våra mer pedagogiska sidor. Tillslut kom vi dock fram till en lämplig demonstration om statisk elektricitet. Demonstrationen innehöll en plastlåda, frigolit-nötter och en Van Der Graaf generator. Installationen var tänkt att demonstrera vad som händer med dammet på månen när det blir laddat av solen under dagen och av den kosmiska strålningen under natten. Plastlådan symboliserade  månen och hade ett lager aluminiumfolie i botten för att fungera som ”månytan”. I lådan hade vi frigolit-nötter som fick agera mån-damm. För att få frigoliten att sväva tog vi hjälp av Van Der Graafen och placerade denna ovanför, de nu laddade, nötterna vilket gjorde att dem drogs upp. När de väl rörde vid anoden, fråntogs laddningen och de föll ned mot botten igen för att bli laddade på nytt. Det verkade väldigt uppskattat bland både de yngre och de äldre. Ifall du följer vårt Instagram-konto (@spacesciencesweden) så har du möjligtvis redan sett uppdateringar från kvällen. Vi hade några från PR teamet med oss, som filmade och fotade under eventet. En sammanfattning i form utav bilder och film kommer upp på bloggen snart!

blogg

//Hello!

Last week we got new sensor amplifier cards plus some much-awaited instrument amplifiers with pin controllable gain (AD8253). With maximum amplification we get a nice, strong 600 mV signal for a field strength of around 300 V/m. With a reference voltage of 2.5 V and ADC noise around 5.5 µV (ADS1274) this means we should be able to measure fields up to 1.25 MV/m down to 2.75 mV/m (assuming no extra noise). In other words, 8½ digits of dynamic range.

We have also started experimenting with electroplating. Electroplating is the technique of coating one metal with a thin layer of another metal on-top of the first one. Mostly it is done to give the first, often cheaper metal, better characteristics to withstand oxides, or to give it other properties such as better electric conductivity or thermal insulating capabilities. It has been used for a long time and primarily we get in contact with it in the auto industry. The big, shiny bumpers of older American cars is chrome-plated. This has been done on-top of a cheaper metal, iron, in order to give it and rustproof coating and, of course, for the design. We on the other hand is experimenting in coating our aluminum structure with copper and in the future nickle and gold. This has two purposes. One, we know that the shutter-plate of the sensor is covered by a layer of aluminum oxide and this is acting like an insulator and builds a static charge. This in turn is giving us an offset in the data from the sensor it self. Secondly, we need to gold coat the structure for thermal reasons.

As we wrote in a earlier post we attended ForskarFredag, an EU supported international event, this Friday. The event is targeted towards a younger audience. So this week have also been much about figuring out how to explain what we do in a rather simplified way. It was actually not as easy as you may think and demanded the group to summon all of our pedagogical skills and a bit of guesswork, but eventually we came up with a demonstration about static electricity. It contained a plastic box, styrofoam packaging peanuts and a Van Der Graaf generator. The setup was designed to show what happens to the dust on the lunar surface when it gets charged by the sun during the day and the cosmic radiation during the night. The plastic box was our mini moon and had a sheet of aluminum foil in the bottom to act as a “lunar-ground”. On-top of this we had the packaging peanuts as stand-in lunar dust. To get the peanuts to levitate we took the anode of the Van Der Graaf generator an placed it above the, now charged, peanuts and let them levitate. Once they touch the anode, they dissipate their charge and fall down towards the ground and gets recharged again.  It seemed pretty appreciated by the children, and also by the adults. If you are following our Instagram account (@spacesciencesweden) you may already have seen some content from the evening. We had a couple from our PR team with us, whom were filming and took a lot of photos. A summary of the event will be up on the blog soon!

Utveckling, programmering & testning

Hej!

Som vi skrev tidigare så vill vi verkligen engagera studenter i projektet. Den här veckan började vi med att marknadsföra att vi söker studenter med intresse för teknik eller fysik till projektet. Det verkar faktiskt som att vi nått ut då vi fått respons från personer som är intresserade av att bli en del av vårt team. Nästa vecka kan vi förhoppningsvis välkomna några nya ansikten till projektet och därmed effektivisera arbetet.

Denna vecka har i stora drag handlat om utveckling, programmering och testning.

Under sommarkursen hade några studenter i elektronik teamet utvecklat ett motordrivarkort för att driva och styra motorerna i vår fieldmill. Tyvärr kunde dem inte avsluta programmeringen av drivkretsarna. Den här veckan har vi börjat programmera drivrutinerna för att se hur vi konfigurerar dem för att driva motorerna i field-millen. För att göra detta har vi använt en USB I2C adapter eftersom chippet använder I2C. Dock hade vi ett bakslag när utrustningen för kommunikationen från datorn till chippet misslyckades utan att vi förstod varför. Det är dock bra att få dessa fel nu så att vi kan spåra källan och fixa detta om det nu har något att göra med vår design.

blogg_38
Vår arbetsplats.

blogg38_

img_4778

I måndags testade vi en ny utformning av fieldmill sensorn med vissa uppdateringar. De preliminära resultaten visar förbättringar i signalerna. Den främsta skillnaden med den nya utformningen är att vi kan ändra shunt-motståndet till att mäta strömmen från vår fieldmill. Bilderna nedan visar resultaten av att driva systemet med 1 MOhm vs 10MOhm. Formerna på kurvorna stämmer bra överens med teorin i litteraturen.

1mohm
1 MOhm shunt.

10mohm
10 MOhm displaying saturation at higher RPMs.

Förutom allt detta har vi även börjat förbereda oss inför ett kommande event nästa vecka som kallas för Forskarfredag. Vi kommer skriva mer om detta i ett kommande blogginlägg så håll dig uppdaterad!


//Hello!

As we wrote before we really want to engage students in the project. This week we started with an announcement about the opportunity to be involved in the project for students interested in either technology or physics. It gladly seems like we reached out and have got response from students who are interested in joining the team and the mission. Next week we can hopefully welcome some new faces to the project and therefore make the work more efficient.

A part from that this week has overall been about developing, programming and testing.

During the summer course some of the students in the electronics team developed a motor driver circuit to power and control the motors for the fieldmill. Unfortunately they could not finish the programing of the driver circuit. This week we have started to program the drivers and see how we configure them to power the motors in the fieldmil. To do this we have used a USB to I2C adapter since the chip uses I2C. But, we had a setback when the equipment to communicate from the computer to the chip failed and we don’t know why. But it is good to get these faults now so we can trace them to their source and fix it if it has something to do with our design.

On Monday we tested a new design of the fieldmill sensor with some updates. Preliminary results show some improvements to the signals. The main difference with this new design is that we can change the shunt-resistance to measure the current from the fieldmill.

The images abow show the results of running the system with 1 MOhm vs 10 MOhm. The shapes of the curves agree nicely with the theory in the literature.

A part from all of this we also have started to prepare ourself for an upcoming event next week called Forskarfredag. We will describe this further in a upcoming blogpost so stay updated!

Nu kör vi igen!

blogg_media

Hej!

Nu är det ett tag sen vi skrev sist, bloggen har haft ett litet uppehåll sen sommarkursen tog slut. Projektet är dock inte över utan arbetet fortsätter och bloggen kommer framöver att uppdateras åtminstone en per vecka! Vi ska försöka uppdatera så mycket vi kan om vad som händer i projektet. Tyvärr, som många andra stora projekt, så är vissa detaljer hemlighetsstämplade.

Just nu har det främst varit mycket möten inför framtida event och planering över det fortsatta arbetet med projektet. Studenternas involverande har varit en stor hjälp under sommaren och tanken är att det konceptet ska fortsätta. Dem har själva sagt att arbetet har varit en givande erfarenhet och väldigt lärorikt. Det är roligt att se att flera studenter vill fortsätta arbeta med och involvera sig i projektet framöver.

Projektet har sedan sist även uppmärksammats i flera olika medier, vilket är jätteroligt! Allt pressmaterial ska vi även fixa så att det finns lättillgängligt på hemsidan inom en väldigt snar framtid.

Tillsvidare kan ni kika in länkarna nedan:

Vk.se ”Umeågrupp siktar på månen”

Tv4 Nyheterna ”Svenskt experiment utforskar månen”

P4 Västerbotten ”Umeå Universitet siktar på månen”

Rymdkanalen.se ”Hobbyprojektet som ska till månen”

// Hi!

It’s been a while since we last wrote, the blog has had a small break now that the summer course has ended. However, the project is not over and from now on we will update the blog at least once a week. We will try to keep you as updated as possible. Unfortunately, we cannot share everything with you since some of the information is classified.

Right now we have been having a lot of meetings about future events and the continuation of the project. The summer course has been very helpful for the project and we feel like we want to continue the collaboration with the students of Umeå University. According to them the summer course has really taught them a lot and many of them wants to keep being involved in the project, which of course we see as a big plus!

If you’ve been attentive you might’ve noticed that the project has appeared in some media outlets here in Sweden. This is something we feel really proud about and therefore we are going to make a page on our website with all the press related material. This will make it easier to keep track of what the press has to say about the project. For now, you’ll have to settle with the links below. (swedish)

Vk.se ”Umeågrupp siktar på månen”

Tv4 Nyheterna ”Svenskt experiment utforskar månen”

P4 Västerbotten ”Umeå Universitet siktar på månen”

Rymdkanalen.se ”Hobbyprojektet som ska till månen”

 

Elektronik – v33

Elektronikteamet har i sommar ägnat sig åt att producera ett strömförsörjningskort och ett motordrivarkort, samt att programmera en mikrokontroller för att kunna kontrollera motorerna. Vi har gått från att kunna ungefär ingenting till att faktiskt förstå lite grann och till och med kunna läsa och förstå datablad vilket inte är helt fy skam.

Strömförsörjningskortet vi producerat kan leverera en rad olika spänningar – Plus/minus 12 volt, plus/minus 9 volt samt plus 3.3V. Spänningen på 9 volt behövs till själva experimentdelen för att driva operationsförstärkare, och spänningen på 3.3 volt används för att kunna driva logiken, det vill säga mikrokontrollern.

Motordrivarkortet som producerats har strulat en hel del – inte designmässigt då det faktiskt fungerar, utan konfigurationsmässigt. Kortet klarar av att snurra en motor, men det är en bit kvar med tweakning av inställningar innan man kan få den att snurra motorerna som vi vill.

Det är såklart mycket som gått fel i sommar – kretskort som designats lite tokigt, kortslutningar som bränt komponenter, kod som strulat, etsningar som inte fungerat, och kaffe som kallnat. Men summa summarum är teamet nöjd med sin insats och tycker att det varit en bra erfarenhet av att ha jobbat med detta projekt.

Team Elektronik out!

/Björn, Björn, Björn, Sofi och Charlie

//This summer the Electronics team have spent their time producing a power supply circuit board, a brushless motor driver board and programming a microcontroller to be able to control the motors of the experiment. We’ve gone from knowing absolutely nothing about electronics to actually knowing a little bit, and being able to read and understand datasheets is not a bad thing!

The power supply card that we designed and built is capable of delivering a variation of different voltages – plus/minus 12 volts, plus/minus 9 volts and plus 3.3 volts. The voltage of 9 volts is needed for the operational amplifiers that are used in the experimental part of the cube, and the voltage of 3.3 volts is used to power the microcontroller.

The brushless motor driver card have been a bit problematic – not because of the design since it does actually work, but configuration-wise. The card is capable of spinning a motor, but it’s a bit of tweaking left before we can make the motors spin in a way we are happy with.

Of course lots of things have gone wrong – circuitboards that have been designed a bit goofy, short circuits that burned components, faulty code, etching that went wrong and coffee that went cold. But all in all we are happy with what we have accomplished and feel that it has been a good learning experience working with this project.

The Electronics team is out!

/Björn, Björn, Björn, Sofi och Charlie

Experiment – v33

I början av sommaren så började vi med att läsa på om hur field-mills fungerade och om månmiljön. En prototyp togs fram och vi började göra tester för att se om den fungerade. För att kunna se om den mätte vad den skulle byggdes en låda som vi kunde generera ett känt elektriskt fält med i alla riktningar som användes för att kalibrera sensorn. Den mesta tiden under sommaren har gått åt till att göra små förbättringar på sensorn hela tiden för att göra den så känslig som möjligt och fixa så att den kan mäta alla komponenter av det elektriska fältet (x,y och Z) vilket vi har lyckats med enligt de första mätningarna!

//In the beginning of the summer we started by to get some information about field mills and about the moon environment. A prototype for a field mill was built and we started with tests to see if it operated as expected. A box that generated a known electric field for all the directions was built to see if the sensor measured what we expected that we also used to calibrate the sensor. The most of the time during the summer have been to do minor improvements of the sensor all the time to make it more sensitive and make it measure all the components of the electric field (x,y and z) that we according to the first measurements have achieved!