Inlägg

Team IT

it_blogg

Att underhålla ett projekt som Umeå Lunar Venture för definitivt med sig utmaningar när det handlar om data. De interna grupperna måste fungera smärtfritt mellan varandra och externa parter och partners är också involverade i projektet. System som filhantering, ärendehantering, samarbetsverktyg och även den här hemsidan är viktiga delar för projektet. Från början fanns det inget team IT men ganska snabbt märktes det att det var något som skulle förbättra projektets interna arbete. Än så länge har vi i team IT snart flyttat över allt från den gamla hemsidan till den nya, samt skapat ett system som gör det enklare att dela filer samt arbeta via cloud. Just nu är vår uppgift att lösa buggar, stödja användarna och bygga nya system.

Sidhuvud – Från vänster: Petter Karkea, Peter Lundberg.

//Running a project like Umeå Lunar Venture undoubtedly causes some challenges when it comes to information. The internal groups needs to work efficiently with each other and external parts and partners are also involved in the project. Systems like file storage, issue tracking, collaboration tools and even this website are important components to the project. Originally, there was no IT-group but it soon became clear that this was something that would improve the projects internal work as well as the general awareness of the project. So far, the IT-group have almost finished the migration of the old website to this new one as well as setup a project broad user account system that works with the project cloud and the file storage. As of now, their task is to iron out bugs, supporting users and build new systems.

Header – From the left: Petter Karkea, Peter Lundberg.

Team Elektronik

el_3
Figur 1: Mikrokontrollern.

el_1
Figur 2: Motorstyrning och strömförsörjning.

Teamet har sånär bemästrat konsten att kontrollera de borstlösa motorer som ska användas i prototypen med hjälp av en mikrokontroller. Vi kan skicka kommandon för att styra hur fort och hur länge motorerna ska snurra, vilket kommer behövas när vi ska göra faktiska testmätningar.

Enheten som ska byggas består av många delar som behöver olika spänning, därför behöver vi fördela strömmen på ett lämpligt sätt. Från Part-Time Scientists landare kommer vi få en spänning som kommer variera mellan 20-30 V, medans de komponenter vi använder behöver 12V-5V. En strömförsörjningskrets har då designats för att hantera detta problem, genom att “plocka ner” den höga spänningen till de spänningar vi behöver. Vi har jobbat mot att skapa ett system som är både driftsäkert och stabilt genom att använda överspänningsskydd ifall något blir fel på landaren eller att det blir en kortslutning i vårt mätinstrument.

I rymden finns det strålning, och är det någonting som inte tycker om strålning så är det datorer och processorer. Därför planerar vi att använda en särskild strålningshärdad mikrokontroller som ska klara av den miljön som mätinstrumentet kommer befinna sig i på månen. En sådan processor är dock inte lika lätt att hantera som de billigare Arduino-korten som prototypen byggs med, så vi har börjat bekanta oss med utvecklingsmiljön/utrustningen man använder för att programmera en sådan.

Sidhuvud – Från vänster: Björn Ordoubadian, Sofi Backman, Charlie Pelland, Björn Algers, Björn Nygren.

//During the first two weeks of the summer course, we in the electronics group has successfully figured out how to control the brushless motors with a microcontroller. These components will be used in the prototype that will be built within the coming week. We can now send commands to the motor telling it how fast and how long it should spin, both which are necessary for testing the instrument later.

The final product will be composed of different parts that all require different voltages. Thus, we have to split the incoming voltage from Part Time Scientists (around 20-30 Volts) down to 3.3 V, 5 V, and 12 V. We have designed a circuit that solves this problem by “stepping down” the higher voltage to the lower voltages needed. We have put extra effort into making sure that the circuit has several fail-safes, which will prevent our electrical components from drawing too much power and potentially getting fried. We have also separated each part that draws power into its own circuit, which means that one failed component does not affect the operation of the others.

Computers and processors do not fare well in space, as the radiation present may cause them to short circuit and fail. We need to use special radiation hardened microcontrollers that can prevail in the conditions it will be facing on the moon. However, such a processor is not as easily worked with as the Arduinos we have been using, nor is it as cheap. As a result, we have been trying to familiarize ourselves with the conditions and hardware that we need to use eventually.

Header – From the left: Björn Ordoubadian, Sofi Backman, Charlie Pelland, Björn Algers, Björn Nygren.

Team Experiment

ex_1ex_2

Under veckan så har vi gjort tester på den gamla prototypen av mätinstrumentet. Vi har även försökt hitta lösningar på problem som kan uppkomma med mätinstrumentet på månen och andra problem som kan uppstå. Ett av de största problemen att lösa är att kunna mäta rotorns position på Field millen och hur vi ska analysera signalen vi mäter för att ge oss det korrekta värdet. Vi har även byggt en ny uppställning för att kunna skapa ett uniformt elektriskt fält, detta gjordes för att kunna veta att våran Field mill mäter det korrekta värdet. Vi har även skrivit ut en modell av en annan prototyp i 3D-skrivaren.

Sidhuvud – Från vänster: Mattias Tjernkvist, Simon Hedström, Kalle Sträng, Axel Andersson, Clayton Forssén.

//During this week we have tested the old prototype of the measurement instrument. We have also tried to solve different problems that might occur on the moon and other issues. One of the major tasks for now is to solve how we should measure the position of the rotor on the Field mill and how to analyze the signal we measure to get the correct values. A new device has been built for creating our own uniformed electric field with a known value of the field to know that our Field mill measures the correct value.

Header – From left: Mattias Tjernkvist, Simon Hedström, Kalle Sträng, Axel Andersson, Clayton Forssén.

Team Konstruktion

konstruktion1
Figur 1: Den första prototypen av kuben. Denna var gjort utav plast och visar endast dimensionerna som den färdiga kuben kommer ha.
Figur 2: Skakbordet (svarta lådan) med utrustningarna som krävdes för mätningarna av g-kraften.

kon_3
Figur 3: Närbild på skakbordet med plattformen och vikterna fastspända. Till vänster syns accelerometern som tillslut fungerade som den skulle. 

Mycket har hänt under de två första veckorna. De första dagarna gick åt till planering och allmän byråkrati, men efter att allt detta var klart så kickade projektet igång på allvar. Den första uppgiften vi hade att utföra var att planera och bygga ett skakbord som kan testa hållbarheten på vår kub. Efter lite diskussion och informationsinsamlande bestämde vi oss för att den bästa lösningen var att konvertera en subwoofer­-högtalare till det skakbord vi behövde.

Så började vi vår jakt på en passande högtalare. Efter ett besök hos Ljudbyggarna i Umeå så blev vi lovade en gratis(!) högtalare som hade ett litet fel som dock var lätt fixat. Under tiden som vi väntade på att få vår högtalare så började vi arbeta på ett sätt att mäta den kraft som vi kunde få från vårt improviserade skakbord. Vi skaffade fram en accelerometer som vi kunde mäta g­-kraften med och började programmera kod att interagera med den.

När vår subwoofer anlände så började vi bygga om den till det skakbord vi ville ha. Den fick stödjande träben och vi kopplade diverse utrustning till den så att vi kunde kontrollera strömmen och frekvensen som högtalaren fick. Inuti konen på högtalaren så limmade vi fast ett rör med platta som vi kunde skruva fast testobjekt på. Efter att allt var klart så testade vi skakbordet med olika vikter på och det visade sig fungera bra. Vi hade lite problem med vår accelerometer som visade sig vara för svag, men efter att ha bytt den ett par gånger så fixade det sig.

Vår nästa uppgift blir att skapa en 3D­-modell av en mer detaljerad version av själva lådan så att vi ser hur de olika delarna ska se ut och passa ihop innan vi börjar konstruera bitarna.

Sidhuvud – Övre raden från vänster: Dan Åman, Jonathan Jonsson. 
Nedre raden från vänster: Joakim Rydman, Folke Vesterlund, Linus Beccau, Malin Pettersson.

//A lot has happened during the first two weeks. Our first task was to arrange and build a shaking table which would test the endurance of our cube. After a bit of discussion and research, we decided that the best solution would be to use a subwoofer as the shaking table we needed.

And so our search for the ultimate speaker had started. We visited Ljudbyggarna here in Umeå and they let us have one of their speakers for free (!). It did have a small problem (loose wires) but it was easy to fix. During this process we also had time to think about how we were going to measure the force we could get from our improvised shaker table. We got a hold off an accelerometer which we could use to measure the g-force and from there we could start building the shaking table.

We started converting the subwoofer as soon as it arrived. Wooden legs were attached to it for support and equipment was attached to it so that we could control both the electricity and frequency supplied to the speaker. We glued a small pipe to the inside of the cone of the speaker and bolted a plate to the pipe that could work as a platform where we could fasten test objects. When this was done we could begin testing the shaking table. We did this using different weights and everything showed up to be working smoothly. The only problem we had was that our accelerometer turned out to be a bit too weak, but after replacing it a couple of times we solved the problem.

Our next task will be to create a 3D computer model of a more detailed version of the cube to see how the different parts will look before actually constructing the real parts for it.

Header – Top from left: Dan Åman, Jonathan Jonsson.
Bottom from left: Joakim Rydman, Folke Vesterlund, Linus Beccau, Malin Pettersson.

Umeå Lunar Venture

Den 7 juni startade sommarkursen ”Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet”. Under den här sommarkursen kommer vi att arbeta med projektet ”Umeå Lunar Venture”. Umeå Lunar Venture är ett samarbete mellan Space Science Sweden och Umeå universitet, det är ett projekt som kommer placera Sveriges första vetenskapliga instrument på månen. Varje fredag kommer vi att publicera en sammanfattning som innehåller vad de fem olika projektgrupperna har arbetat med under veckan. Under sommaren kommer ni även kunna följa projektet på andra sociala medier, där fler foton, videoklipp och infografik kommer publiceras.

Hoppas ni hänger med på vår resa mot månen!

//June 7th we started the summer course with Umeå University. In this summer course we are working with the Umeå Lunar Venture project. Umeå Lunar Venture is a joint partnership between us (Space Science Sweden) and Umeå University, it’s a project that is going to put Sweden’s first scientific instrument on the lunar surface. Every friday we are going to publish a summary including what the five different project groups have been up to during the week. During the summer you can follow the project on other social medias where more photos, videos and infographics will be published.

Hope you’ll stick around!